Hakkında Bilgi

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Hakkında Bilgi

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Hakkında Bilgi
Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Görevleri
Gemi, duba, fener, platform, liman gibi açık deniz ve kıyı yapılarının tasarımını yapar, Denizlerdeki doğal zenginlikleri değerlendirmek amacıyla mevcut teknolojiyi geliştirir ve bu amaca uygun yapıların inşa edilmesi faaliyetlerinde bulunur, gerektiğinde, deniz dibi boru döşeme faaliyetlerini yürütür, Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda projeler geliştirir ve gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalarda bulunur.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Telefon, fax, telex gibi iletişim araçları, Bilgisayar, Çizim masası, çizimle ilgili alet ve malzemeler, Gösterge ve veri tabloları, büro malzemeleri.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Özellikleri
Gemi ve deniz yapıları mühendisi olmak isteyenlerin; Üstün bir genel yeteneğe sahip, sayısal düşünme gücü olan, şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayabilen, göz-el koordinasyonuna sahip, bir işi planlayıp yürütebilme yeteneği olan, Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili, öğrenmeye meraklı ve yaratıcı, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Okulu
Meslek eğitimi, ” Deniz Teknolojisi Mühendisliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” Deniz Teknolojisi Mühendisliği” eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Deniz Teknolojisi Mühendisliği” lisans diploması ve " Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi " unvanı verilir.

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Çalışma Alanları
Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi ve deniz yapıları mühendisleri Bakanlıklarda, Denizcilik Müsteşarlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, müşavirlik bürolarında, liman inşaatları ve işletmelerinde, yatırım kuruluşlarında, petrol şirketlerinin araştırma ve geliştirme ünitelerinde, class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde), bankacılık ve sigortacılık alanlarında, çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça düşüktür ve daha çok danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik çalışmalarında yer almaktadırlar. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi yönündeki çabalar, bu mesleğe yönelik eğitim yerlerinin sınırlı oluşu ve değişik alanlarda iş bulma olanakları "Gemi ve Deniz Yapıları Mühendislerinin" işsiz kalma riskini önlemektedir. Özellikle son zamanlarda gemi ve deniz yapıları mühendisleri, işletme konusunda master eğitimine yönelmekte, gemi ve deniz yapıları işletme mühendisliği alanında çalışmalarını sürdürmeyi tercih etmektedirler. Gemi İnşaatı Mühendisliğini bitirenler isterlerse Gemi İnşaatı Öğretmeni olarak da görev yapabilirler. Fakat bunun için öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir (örneğin tezsis yüksek lisans ya da pedagojik formasyon gibi).

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi Meslekte İlerleme
Denizcilik alanında, uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi ve deniz yapıları mühendisleri yabancı dil konusunda, özellikle, İngilizcede yeterli düzeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca, zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik alanındaki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir. Gemi adamı olarak çalışmak isteyenler ise, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından açılan kısa süreli kurslara devam ederek gemi makineleri hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirebilir ve kaptan, çarkçıbaşı olarak gemilerde hizmet vermeye yönelebilirler. Açık deniz veya kıyı yapılarından birindeki çalışmalara ağırlık verebilir veya dizayn, proje çizimi ya da kontrol mühendisliği konularında uzmanlaşabilirler, Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri ile yönetim kademelerinde yer alabilirler.

Gemi Makine Zabiti, Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi hakkında, Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisiile ilgili bilgi, Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisimesleği, Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisinasıl olunur, Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisiolmak için, Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisiolmak için hangi okulu okumalı, Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisiözellikleri, Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisine yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim