Hakkında Bilgi

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Hakkında Bilgi

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Hakkında Bilgi
Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Görevleri
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni, bu program çerçevesinde, eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, işletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Kullanılan Alet ve Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar. Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.), giyim bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; ütü ve ütü masası, manken (model), biçki makasları, riga, cetvel, T cetveli, mezure, dikiş iğnesi, toplu iğne, iplik, makas, biçki sabunu, teğel ipliği, konfeksiyon makası, gibi alet, makine ve malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, dikiş makineleri ve eğitim setleri.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Özellikleri
Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeninin hem alanıyla ilgili, hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Giyim / hazır giyim / moda tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin; şekiller arasındaki ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla, göz-el-ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, renkleri ayırt edebilen, ayrıntıları algılayabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Hazır Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Öğretmenliği”, “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” ve “Moda Tasarımı Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Diploması
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve mezun olduğu alana göre “Giyim Öğretmeni”, “Hazır Giyim Öğretmeni”, “Giyim endüstrisi Öğretmeni” ve “Moda Tasarımı Öğretmeni unvanı verilir.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü, pratik kız sanat okulu ve halk eğitim merkezleri vb.), Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı gibi dersler verirler. Tekstil sanayi ve hazır giyim sanayinin gelişmesi bu meslek elemanları için yeni iş sahalarını beraberinde getirmektedir. Meslek elemanları yüksek ücretle bu alanlara doğru yönelmekte ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Kendi işyerini açabilirler. Özel sektörde modelistlik, stilistlik alanlarında çalışabilirler.

Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni, Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni hakkında, Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni ile ilgili, Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni mesleği, Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni nasıl olunur, Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni olmak için, Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni özellikleri, Giyim Hazır Giyim Moda Tasarımı Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim