Hakkında Bilgi

Görme Engelliler Öğretmeni Hakkında Bilgi

Görme Engelliler Öğretmeni Hakkında Bilgi
Görme Engelliler Öğretmeni Görevleri
Görme engelliler sınıf öğretmeninin görme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir. Görme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde; Görme engellilerle ilgili derslerin yanı sıra, kabartma yazı ile okuma ve yazmayı öğretir. Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular, Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar, Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

Görme Engelliler Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri, Okul araç-gereçleri.

Görme Engelliler Öğretmeni Özellikleri
Görme engelliler sınıf öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Görme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği gelişmiş, Sosyal bilim konularına ilgili, İnsanlarla, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Görme Engelliler Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, “Görme Engelliler Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

Görme Engelliler Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Görme Engelliler Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Görme Engelliler Öğretmenliği ” lisans diploması ve “Görme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

Görme Engelliler Öğretmeni Çalışma Alanları
Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (Görme Engelliler) olarak atanmakta, Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;. Görme Engelliler İlköğretim Okullarının 1-5 Sınıf Dersleri , İlköğretim Okullarının Görme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı (1-5 sınıf dersleri) Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları, Grup Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları, İşitme ve Zihin Engelliler Alanına Ait Dersler, Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları(Okul öncesi / anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile birlikte görev yapar), Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim Verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları(Okul öncesi / anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile birlikte görev yapar) Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerin-den Biri Görme Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8 Sınıf Dersleri (İlköğretim okulu programından farklı bir özel eğitim programı uygulanan sınıflar )gibi derslere girmektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

Görme Engelliler Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda yönetici olabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Görme Engelliler Öğretmeni, Görme Engelliler Öğretmeni hakkında, Görme Engelliler Öğretmeni ile ilgili bilgi, Görme Engelliler Öğretmeni mesleği, Görme Engelliler Öğretmeni nasıl olunur, Görme Engelliler Öğretmeni olmak için, Görme Engelliler Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Görme Engelliler Öğretmeni özellikleri, Görme Engelliler Öğretmeni ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim