Hakkında Bilgi

Grafik Tasarımcısı Hakkında Bilgi

Grafik Tasarımcısı Hakkında Bilgi
Grafik Tasarımcısı Görevleri
Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar, İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur, Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar, gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak yaratıcılığa katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler, Basılacak veya TV kanalları, internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır. Örneğin; bir broşürün tasarımını yaparken; bilgisayarda uygulayarak veya teknisyene uygulatarak film aşamasına gelmesini sağlar, film aşamasında tasarımın aslına uygunluğunu denetler, prova baskısı ile sonuca yakın örneği inceler, baskı aşamasında matbaayı, malzemeyi (kağıt vb.) denetleyerek doğru sonucu almayı sağlar.

Grafik Tasarımcısı Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, özellikle masa üstü yayıncılık, grafik gibi bilgisayar programları, Scanner-resim tarayıcı, printer-yazıcı gibi bilgisayarla ilgili donanımlar. Her türlü kağıt ve benzeri malzeme, Her türlü resim malzemesi, Baskı alet ve araçları, Fotokopi ve diğer büro aletleri, Her türlü iletişim ve bilgi iletim araçları

Grafik Tasarımcısı Özellikleri
Grafik tasarımcısı olmak isteyenlerin; Biçim ve mekan ilişkisini görebilen, Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen, Hayal gücü zengin, yaratıcı, Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen, Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili, Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir. Genel kültür düzeyi yüksek kişilerin bu alanda başarılı olacağı düşünülmektedir.

Grafik Tasarımcısı Okulu
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Engelliler Entegre Y. O. “Grafik Sanatları”, Güzel Sanatlar Fakültesi "Grafik","Grafik Tasarımı", Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi "Grafik Tasarım""Grafik Tasarımı", Sanat ve Tasarım Fakültesi “Grafik”, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi "Grafik Tasarımı" bölümlerinde verilmektedir

Grafik Tasarımcısı Okulu Kaç Yıllıktır
Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarında eğitim liseden sonra 4 yıl, meslek yüksekokullarında 2 yıldır.

Grafik Tasarımcısı Diploma
Grafik Tasarımcılığı ile ilgili eğitim veren lisans programlarından mezun olanlara "Lisans" diploması ve "Grafik Tasarımcısı" unvanı verilir.

Grafik Tasarımcısı Çalışma Alanları
Tanıtım sektöründe: Reklam ajansları, tanıtım atölyeleri, endüstri- ticaret ve devlet kuruluşlarının ilgili bölümlerinde; grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni veya yardımcısı olarak çalışır. Multimedyada, her türlü interaktif (elektronik) ortamda hazırlanan çalışmalarda görev alırlar. (İnternet sayfalarının hazırlanması gibi.) Yayıncılık sektörü: Gazete veya dergilerde; sanat yönetmeni olarak çalışırlar. Sayfa düzenleri, kapak tasarımı, ilgili düzenlemeler ve illüstrasyon çalışmaları yapar. Film sektörü: Uzun veya kısa metrajlı filmlerde, TV filmlerinde sanat yönetmenliği veya jenerik hazırlanmasında görev alabilir. Bilgisayarla hazırlanan tüm tasarım ve uygulamalarda çalışır. Çizgi film atölyelerinde: Tip yaratmak, storyboard hazırlamak, jenerik yapmak gibi işlerde çalışır. “Grafik” lisans programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Resim / Grafik öğretmeni olarak çalışabilirler.

Grafik Tasarımcısı Meslekte İlerleme
Çalıştıkları kurumlarda önce grafik tasarımcısı veya sanat yönetmeni yardımcısı olarak işe başlarlar. Yaratıcılıkları, mesleki başarıları ve deneyimleri doğrultusunda; sanat yönetmeni, daha sonra da sanat yönetmenleri ve metin yazarlarından oluşan yaratıcı grubun başında yaratıcı yönetici (Creative Direktör) olabilirler. Bu ilerleme ve başarı kişinin meslekte iyi bir ücret almasına olumlu katkılar sağlar. Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Grafik Tasarımı mezunları Meslek Liselerinde Grafik ve Fotoğraf Alanının; • Grafik Dalının alan ortak ve dal dersleri , Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri , Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modüllerinde ders verebilirler.

Grafik Tasarımcısı, Grafik Tasarımcısı hakkında, Grafik Tasarımcısı ile ilgili bilgi, Grafik Tasarımcısı mesleği, Grafik Tasarımcısı nasıl olunur, Grafik Tasarımcısı olmak için, Grafik Tasarımcısı olmak için hangi okulu okumalı, Grafik Tasarımcısı özellikleri, Grafik Tasarımcısı ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim