Hakkında Bilgi

Halı Dokuyucu Hakkında Bilgi

Halı Dokuyucu Hakkında Bilgi
Halı Dokuyucu Görevleri
İstenilen desene göre düzenlenmiş tezgâha, makara, bobin veya diğer iplik yumaklarını yerleştirir, Tezgâhı çalıştırır ve dokuma işleminin hatasız olarak yürütülmesini sağlar, Kopuk iplikleri elle bağlar ve kusurlu parçaları ayırır veya işaretler, Mekik ve iğneleri, atkı ipliği ile doldurur, Makine arızalarını tezgâh düzenleyiciye bildirir, Tezgâhı kurabilir ve örnek işi yapılıyorsa, kartlarının yerlerine takılmış olmasını sağlar, İşi bittikten sonra tezgâhta ve tezgâhın etrafında gereken temizliği yapar, Basit onarım ve bakım işlerini yapar.

Halı Dokuyucu Kullanılan Malzemeler
Halı tezgâhı, Makara, bobin, iplik, Mekik ve iğneler, Örnek kartları, İplik (hayvansal, bitkisel, kimyasal), Kesim makası.

Halı Dokuyucu Özellikleri
Gözünü ve elini eşgüdümle kullanabilen, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, renkleri ayırdedebilen, yönergelere uygun çalışabilen, dikkatli, titiz, uzun süre ayakta durabilen kimseler olmaları gerekir

Halı Dokuyucu Çalışma Alanları
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında eğitim görenler, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilmek için, uygulamalı (pratik) eğitimin verileceği ilgili işyeri ile çıraklık sözleşmesi imzalamak zorunda olduklarından, eğitimlerini tamamladıktan sonra, genellikle aynı işyerinde istihdam edilmektedirler. Kendi işyerlerini de açabilirler. Halı dokuyucuların, kamu işyerinde iş bulma olanağı yoktur. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde bulunan atölyelerde çalışabilirler. Ayrıca turistik bölgelerimizde iş bulmaları mümkündür.

Halı Dokuyucu Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “El Dokuma” alanı “Kirkitli Dokuma” dalında verilmektedir.

Halı Dokuyucu Okulu Kaç Yıllıktır
Halıcılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.

Halı Dokuyucu Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Meslek liselerinin El Sanatları Teknolojisi, Dokuma bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri takdirde, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Halı ve Kilim, Halıcılık, Moda ve Tekstil Tasarımı, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Uygulamalı Takı Teknolojisi, Tekstil ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Halı Dokuyucu, Halı Dokuyucu hakkında, Halı Dokuyucu ile ilgili bilgi, Halı Dokuyucu mesleği, Halı Dokuyucu nasıl olunur, Halı Dokuyucu olmak için, Halı Dokuyucu olmak için hangi okulu okumalı, Halı Dokuyucu özellikleri, Halı Dokuyucu ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim