Hakkında Bilgi

Halkbilimci Hakkında Bilgi

Halkbilimci Hakkında Bilgi
Halkbilimci Görevleri
Çeşitli sosyal gruplar arasında yaşayarak onların gelenekleri, inançları, töreleri, müzikleri, oyunları, edebi ürünleri, el sanatları, halk hekimliği, mimari ve müzecilik gibi konularda gözlemler yapar, Bireysel ve grup halinde davranışlarını yorumlayabilmek için, bazı gruplara ve bireylere anket uygular, Sosyal grupların dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme ve toplumsal değişim konularında araştırmalar yapar, Yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak halkın hizmetine sunar, Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder, gerek Türk kökenli toplulukların gerekse komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur, Topladığı bütün verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.

Halkbilimci Kullanılan Malzemeler
Fotoğraf makinesi, Teyp, Kamera, Film, Soru kağıtları.

Halkbilimci Özellikleri
Halkbilimci (folklorcu) olmak isteyenlerin; Türk dilini ustalıkla kullanabilen, Sosyal bilimlerde araştırma yapmaya meraklı, Gözlem yapmaktan hoşlanan ve gözlem sonuçlarını raporlaştırabilen, İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan kimseler olması gerekmektedir.

Halkbilimci Okulu
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Halkbilim ile Türk Halk Bilimi programlarında verilmektedir.

Halkbilimci Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Halkbilimci Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Halkbilimi” veya “Türk Halk Bilimi” lisans diploması ve “Halkbilimci (Folklorcu)“ unvanı verilir.

Halkbilimci Çalışma Alanları
Bu bölümden mezun olanlar, günümüzde, kendi branşlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi, ayrıca kitle iletişim araçlarında (radyo, TV, basın-yayın) görev alabilirler. Kurumlarda çok kısıtlı olarak kadro bulabilmektedirler. Kendi olanaklarıyla çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, gibi bölümlerinde çalışabilirler.

Halkbilimci Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Başka iş yerlerinde çalışanlar ise, bulundukları bölümlerde gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak, yönetim kadrolarında çalışabilirler.

Halkbilimci, Halkbilimci hakkında, Halkbilimci ile ilgili bilgi, Halkbilimci mesleği, Halkbilimci nasıl olunur, Halkbilimci olmak için, Halkbilimci olmak için hangi okulu okumalı, Halkbilimci özellikleri, Halkbilimci ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim