Hakkında Bilgi

Hamurkar Hakkında Bilgi

Hamurkar Hakkında Bilgi
Hamurkar Özellikleri
Hamur yoğrulacak kazanı hazırlar.(kazanın temizlenmesi, kazandaki suyun miktarı ve ısısının hazırlanması, unun elenerek kazana dökülmesi, una maya ve katkı maddelerini eklemek vb.işler) hamuru yoğurur, tuz ekler, hamura son suyunu verir, hamurun suyu yemesi için bıçaklar, hamurun olgunluğunu kontrol eder, hamuru pişirmeye hazırlar. (Taze hamuru dinlendirir, hamurun gramaja uygun kesilmesini sağlar, hamuru şekillendirir, tava ve paletlere dizilmesini sağlar, ikinci dinlendirme için buhar odasını hazırlar, hamuru dinlendirir, pişirme bölümüne aktarır.) Beraber çalıştığı kişiler için iş organizasyonu çalışmaları yapar, mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılır.

Hamurkar Kullanılan Malzemeler
Bıçak, Buhar makinesi, Buhar odası, Buzdolabı, Termometre, Fırça, Hamur dinlendirme teknesi (ıslanka), Hamur işleme tezgâhı, Hamur örtüsü, Hamur paleti (pasa), İş kıyafeti, Jeneratör, Jilet Kestart, Kontrol terazisi, Maya muhafaza kutusu (mastariye), Ölçü kapları, Spatül, Şekil verme ekipmanı, Tava, Tava arabası, Temizlik küreği, Temizlik süpürgesi, Un eleği, Un küreği, Yoğurma kazanı, Ayçiçek yağı, Çörekotu, Haşhaş, Katkı maddeleri, Çeşitli unlar, Margarin yağı, Maya (pres, hamur mayası), Pekmez, Razmol, Su, Susam, Süt tozu, Şeker, Tava yağı, Tuz (fırınlanmış rafine tuz) , Saç bonesi, Eldiven

Hamurkar Özellikleri
Hamurkâr olmak isteyenlerin, el becerisine sahip, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, temizlik kurallarına titizlikle uyan, dikkatli, dakik, yaratıcı, bedence güçlü kimseler olmaları gerekmektedir. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmak mesleğe girişe engeldir.

Hamurkar Çalışma Alanları
Göçün artışı ile birlikte kent nüfusları hızla artmakta ve bu durum özellikle büyük şehirlerde fırın sayısını ve üretim kapasitesini artırmaktadır. Daha kısa sürede daha çok ekmek üretmek amacıyla fırınlarda makine kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle geçmişte ağır bir beden işi olan hamurkârlık mesleği makinelerle yapılmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmelerin paralelinde üretim kapasitesi artmakta, işgücünden tasarruf sağlanmakta ve hijyen ortamında üretim yapılabilmektedir. Gelecekte, ekmek imalatının, az miktarda ama çok çeşit üreten tezgâh fırınları ve toplu imalat yapan bant tipi fırınlar olmak üzere iki ana grupta gerçekleşmesi beklenmektedir. Mesleğe çırak girişi azalmıştır. Bu ise piyasanın ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikte eleman yetişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hamurkârlar başta ekmek olmak üzere unlu mamül türlerinin tamamının üretiminde çalışmaktadırlar. Bu nedenle farklı amaçlarla hamur hazırlama bilgi ve becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında, un gibi temel üretim girdilerinde dahi önemli çeşitlenmeler vardır. Günümüzde hazır mayalar kullanılmaktadır. Böylece eskiden yapılan maya hazırlama işi ortadan kalkmıştır. Ayrıca çeşitli katkı maddeleri kullanılmaya başlanmıştır. Üretimde kullanılan tüm malzemeleri ve katkı maddelerini tanımak ve unlu mamüllerin kalite unsurlarını bilmek meslekte başarılı olabilmek için gereklidir. Meslekte edinilen bilgi ve beceriler, bisküvi, makarna ve benzeri unlu mamul (yufka ve türevleri) imalatı gibi çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

Hamurkar Okulu
Mesleğin eğitimi mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi verilen Fırıncılık meslek dalı içinde ders konusu olarak verilmektedir. Ayrıca geleneksel eğitim şekli olan usta çırak ilişkisi şeklinde de bu meslek öğrenilmektedir.

Hamurkar Okulu Kaç Yıllıktır
Fırıncılık çıraklık eğitimi ilköğretim okulu mezunları için 2 yıl, lise veya dengi okul mezunları için 1 yıl sürelidir.

Hamurkar Meslekte İlerleme
Fırıncılık meslek dalına ait Kalfalık eğitimini tamamlayanlar bir işyerinde çalışıp 240 saat süreli teorik ustalık eğitimini tamamlamaları sonucunda açılan ustalık sınavını da kazanmaları durumunda 1 2 yılın sonunda usta unvanını alabilirler.Ustalık belgesi aldıktan sonra öğretici olabilmek için 40 saatlik “İş Pedagojisi Kurs Programına” katılarak Usta Öğretici unvanı alırlar. Usta öğreticilik eğitimi görmeyen iş yeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün olamamaktadır. (3308 sayılı kanun 31. maddesi)Bu eğitimle çırak yetişrtirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını bir başkasına iyi bir şekilde öğretme yöntem ve tekniklerini öğrenmelerini hedeflemektedir. Kalfalık yeterliliğini kazanmış olup mesleğinde en az 5 yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler.

Hamurkar, Hamurkar hakkında, Hamurkar ile ilgili bilgi, Hamurkar mesleği, Hamurkar nasıl olunur, Hamurkar olmak için, Hamurkar olmak için hangi okulu okunmalı, Hamurkarın özellikleri , Hamurkar ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim