Hakkında Bilgi

Harita Kadastro Teknikeri Hakkında Bilgi

Harita Kadastro Teknikeri Hakkında Bilgi
Harita Kadastro Teknikeri Görevleri
Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler, Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer, Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar, Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar. Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar, Mahkemelerde jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar.

Harita Kadastro Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Arazi ölçme aletleri (jalon, prizma, nivo, teodolit v.b.) Çizim araç-gereçleri , Bilgisayar ve ilgili yazılım programı.

Harita Kadastro Teknikeri Özellikleri
Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin; Genel yeteneğe sahip, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen, el-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş, açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan, İşbirliğine açık, bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Harita Kadastro Teknikeri Okulu
Meslek eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının "Harita Kadastro" bölümlerinde verilmektedir.

Harita Kadastro Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Harita Kadastro Teknikeri Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Önlisans Diploması” ve "Harita Kadastro Teknikeri " unvanı verilir.

Harita Kadastro Teknikeri Çalışma Alanları
Harita ve kadastro teknikerleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile özel sektöre ait harita, maden ve inşaat şirketlerinde çalışırlar. Geniş çalışma alanları olması nedeniyle mezunların iş bulma olanakları vardır.

Harita Kadastro Teknikeri Meslekte İlerleme
Harita Kadastro programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Harita kadastro teknikerleri hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak bölüm şefi olabilirler.

Harita Kadastro Teknikeri, Harita Kadastro Teknikeri hakkında, Harita Kadastro Teknikeri ile ilgili bilgi, Harita Kadastro Teknikeri mesleği, Harita Kadastro Teknikeri nasıl olunur, Harita Kadastro Teknikeri olmak için, Harita Kadastro Teknikeri olmak için hangi okulu okunmalı, Harita Kadastro Teknikeriın özellikleri , Harita Kadastro Teknikeri ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim