Hakkında Bilgi

Harita Teknisyeni Hakkında Bilgi

Harita Teknisyeni Hakkında Bilgi
Harita Teknisyeni Görevleri
Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler, Elektronik ölçü aletleriyle araziden ölçü verileri elde eder, Bilgisayar ortamında hesap ve çizim işleri yapar, Harita ve krokileri çizer, Projeleri araziye uygular, Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarlarını yapar.

Harita Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar , Mira, Harita paket (CAD) programı, Çizici ve tarayıcı, Elektronik ölçme aleti, Reflektör, GPS, Arazi botu, arazi gözlüğü, Baret, Çelik şerit metre, Fonksiyonlu hesap makinesi, Cetvel, gönye ve açıölçer.

Harita Teknisyeni Özellikleri
Harita teknisyeni olmak isteyenlerin; Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, Sayısal düşünme yeteneğine sahip, Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen, el-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş, Arazi ve büroda çalışmaktan hoşlanan, İş birliğine açık, Ekip içinde çalışabilen, dikkatli ve sorumluluk sahibi, kendini yenileyebilen, bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

Harita Teknisyeni Okulu
Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri, teknik liseler ve Anadolu teknik liselerinin “Harita-Tapu-Kadastro” alanı “Haritacılık” dalında verilmektedir.

Harita Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin ortaöğretimdeki süresi 4 yıldır.

Harita Teknisyeni Diploma
Mezun olunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programına ait diploma ve “Harita Teknisyeni” unvanını alırlar. Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verilir. Mezunlar istedikleri takdirde “Ustalık Belgesi” de alabilirler.

Harita Teknisyeni Çalışma Alanları
Meslek elemanları; İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu kurumların il müdürlüklerinde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ayrıca Türkiye Elektrik İletim A.Ş, özel sektöre ait inşaat ve harita şirketlerinde, hazır beton santrallerinde, doğalgaz firmalarında, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışabilirler.

Harita Teknisyeni Meslekte İlerleme
Meslek liselerinin “Harita-Tapu-Kadastro” alanı “Haritacılık” dalından mezun olanlar, “Harita ve Kadastro ile Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu” önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Orta öğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleşebilirler.

Harita Teknisyeni, Harita Teknisyeni hakkında, Harita Teknisyeni ile ilgili bilgi, Harita Teknisyeni mesleği, Harita Teknisyeni nasıl olunur, Harita Teknisyeni olmak için, Harita Teknisyeni olmak için hangi okulu okunmalı, Harita Teknisyeninin özellikleri , Harita Teknisyeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim