Hakkında Bilgi

Hızarcı Hakkında Bilgi

Hızarcı Hakkında Bilgi
Hızarcı Görevleri
Kesilecek ağaç gövdelerinin veya tomrukların ölçülerine ve cinsine göre tezgâhın çalışma ayarlarını yapar, şalteri açmak suretiyle hızar makinesini çalıştırır, biçilecek ağaç gövdesi veya tomruğu yardımcı işçilerle birlikte kaldırır ve testereye doğru sürer, kesim işlemine nezaret eder, kesim süresince hızar şeridindeki ısınmayı önlemek için sıvı yağ (mazot) sürer, kesilen parçaları tezgâhtan alır, iş bitiminde tezgâh üzerindeki talaşları temizler, tezgâhın bakımını yapar, körelen testereleri biler.

Hızarcı Kullanılan Malzemeler
Hızar tezgâhı makinesi, çeşitli şerit testereler, şerit kaynak makinesi, şerit bileme makinesi, Sıvı ve katı madeni yağlar, takım dolabı, Kereste, tomruk, Çizecek, kerpeten, çekiç, tornavida, çeşitli gönyeler, keser, fırça, kalem, ağaç metre, eğe, iskarpela, tokmak, nişangeç.

Hızarcı Özellikleri
Bedence güçlü, göz, el ve ayaklarını eşgüdümlü olarak kullanabilen, dikkatli, düzenli kimseler olmaları beklenir. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayaklarda sakatlık bu mesleğin yürütülmesini engeller.

Hızarcı Çalışma Alanları
Hızarcılar genellikle, kereste satılan yerlerde, odun ambarlarında, marangoz atölyelerinde, hızar fabrikalarında çalışırlar. Hızarcılık, doğramacılık, mobilyacılık ve inşaat sektöründeki marangozluk meslekleriyle iç içe bir durum arz ettiğinden, bu mesleklerin gelişmesi hızarcılara olan ihtiyacı arttıracaktır. Özellikle inşaat sektörünün gelişmesi bu yönde olumlu bir katkı sağlamaktadır. Ancak hızarcılık mesleği, doğramacılık mesleğinin bir bölümü haline dönüşme eğilimi içerisindedir.

Hızarcı Okulu
Mesleki eğitim merkezlerinde “Hızarcı” meslek dalı adı altında herhangi bir eğitim verilmemektedir. Dosyada yer alan diğer bilgiler güncelleme tarihinden önceki bilgileri kapsamaktadır. Mesleğin doğrudan doğruya öğretimini veren bir mesleki okul henüz mevcut değildir. Ancak mesleki eğitim merkezlerinde doğramacılık eğitimi içerisinde hızarcılık mesleği ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde Ağaç İşleri alanının altında doğramacılık mesleğine yönelik eğitim programı düzenlenebilmektedir.

Hızarcı Okulu Kaç Yıllıktır
Doğramacılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.

Hızarcı Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik Açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Hızarcı, Hızarcı hakkında, Hızarcı ile ilgili bilgi, Hızarcı mesleği, Hızarcı nasıl olunur, Hızarcı olmak için, Hızarcı olmak için hangi okulu okumalı, Hızarcı özellikleri, Hızarcı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim