Hakkında Bilgi

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Hakkında Bilgi

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Hakkında Bilgi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Görevleri
İmam hatip lisesi meslek dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Alanı ile ilgili öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Özellikleri
İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel ifade yeteneği gelişmiş, Sosyal bilimlere ve dini konulara ilgili ve bu alanda başarılı, Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı İlahiyat fakülteleri, edebiyat, fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin “Arap Dili ve Edebiyatı” ile “Arapça Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir. Ancak “İlahiyat” ile “Arap Dili ve Edebiyatı” bölümlerinden mezun kişilerin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Diploma
İlahiyat Fakültelerini bitirenlere "İlahiyat Fakültesi” lisans diploması, Arapça Öğretmenliği bölümünü bitirenlere “Arapça Öğretmenliği”, Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirenlere “Arap Dili ve Edebiyatı” lisans diploması verilir. Bu bölüm mezunlardan Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak öğretmen olanlara “İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni” unvanı verilir.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Çalışma Alanları
Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan ilahiyat mezunları imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmeni olabilmektedir. İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İmam hatip liselerinde, imam hatip lisesi meslek bilgisi dersleri öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Üniversitelerin Arapça Öğretmenliği ile Arap Dili ve Edebiyatı mezunları imam hatip lisesi meslek derslerinden sadece Arapça dersi öğretmenliğine atanırlar. Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Arap Dili ve Edebiyatı mezunları Arapça Öğretmenliği mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda Arapça öğretmeni olarak atanırlar .

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Meslekte İlerleme
İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler. Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni hakkında, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ile ilgili bilgi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni mesleği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni nasıl olunur, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olmak için, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni özellikleri, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim