Hakkında Bilgi

İnşaat Mühendisi Hakkında Bilgi

İnşaat Mühendisi Hakkında Bilgi
İnşaat Mühendisi Görevleri
Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar, İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar, İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar, Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır, İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar, Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler, İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler, geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar, İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar, Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

İnşaat Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Hesap makinesi, Bilgisayar, Büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri, Ölçme aletleri (zemin ölçme aletleri, takometre gibi).

İnşaat Mühendisi Özellikleri
İnşaat mühendisi olmak isteyenlerin; Sayısal akıl yürütme gücüne sahip, Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen (örneğin bir küpün açılımının nasıl olacağını zihinde canlandırma), Fen bilimlerinde başarılı (özellikle matematik, fizik ve bu alanlara ilgili) sorumluluk sahibi, dikkatli, Yöneticilik özelliklerine sahip
kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırır.

İnşaat Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık ve İnşaat fakültelerinin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

İnşaat Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır. Yabancı dille eğitim yapan okullarda ise bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

İnşaat Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İnşaat Mühendisliği” lisans diploması ve “İnşaat Mühendisi " unvanı verilir.

İnşaat Mühendisi Meslekte İlerleme
Meslek eğitiminden sonra yatırımcı kuruluşların, meslek odalarının ve büyük firmaların açtığı mesleki eğitim kursları vardır. İnşaat Mühendisleri Odası ihtiyaca göre sık sık çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Meslekte uzmanlaşma imkanı oldukça fazladır. Halen çeşitli üniversiteler bünyesinde; Yapı Malzemesi, Yapı İşletmesi, Deprem Mühendisliği, Geoteknik (Yer bilimleri), Ulaştırma ve Tatbiki Yapı Analizi, Mekanik ve Boyutlandırma, Hidrolik, Su Yapıları (Barajlar, bentler, dalga kıran), Yol, Demiryolu gibi alanlarda uzmanlaşmak mümkündür. İlgili fakültede eğitimini bitiren kişi mühendis unvanı alır. Daha sonra Yüksek Mühendislik, Bilim Uzmanlığı, Bilim Doktorluğu eğitimiyle meslekte yükselme ve ilerleme mümkün olabilmektedir. Gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel işyerlerinde çalışan inşaat mühendisleri deneyim ve yeteneklerine bağlı olarak zaman içerisinde yönetim kademelerine yükselebilirler.

İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisi hakkında, İnşaat Mühendisi ile ilgili bilgi, İnşaat Mühendisi mesleği, İnşaat Mühendisi nasıl olunur, İnşaat Mühendisi olmak için İnşaat Mühendisi olmak için hangi okulu okunmalı, İnşaat Mühendisi özellikleri, İnşaat Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim