Hakkında Bilgi

İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi

İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi
İnşaat Mühendisinin Görevleri
Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç - gereçleri sağlar, İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar, İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar, Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır, inşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar, Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler, İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler, geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar, İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar, Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

İnşaat Mühendisliğinde Kullanılan Malzemeler
Hesap makinesi, Bilgisayar, Büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri, Ölçme aletleri (zemin ölçme aletleri, takometre gibi).

İnşaat Mühendisinin Özellikleri
İnşaat mühendisi olmak isteyenlerin; Sayısal akıl yürütme gücüne sahip, Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen (örneğin bir küpün açılımının nasıl olacağını zihinde canlandırma), Fen bilimlerinde başarılı (özellikle matematik, fizik ve bu alanlara ilgili) Sorumluluk sahibi, dikkatli, Yöneticilik özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırır.

İnşaat Mühendisinin Çalışma Alanları
İnşaat mühendisi; çizim yaparken büroda, yapım aşamasında inşaatlarda çalışır. Düşünme, okuma, ayakta durma gibi etkinliklerde bulunur. Proje mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen, şantiye mühendislerinin çalışma ortamı tozlu, gürültülü, yazın sıcak, kışın soğuk olabilir. İnşaatta çalışırken azda olsa kazaya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir. Özellikle büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık seyahat edebilirler. Mevsime ve hava şartlarına bağlı olarak iş yoğunluğu artıp azalabilir. Çalışırken tesisat konusuyla ilgili tekniker ve mühendislerle, mimarlarla, teknik ressamlarla, harita mühendisleriyle, işçilerle, jeoloji mühendisleriyle, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelle (Belediyeler, DSİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) iletişimde bulunabilir.

İnşaat Mühendisliği Okulları
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Mühendislik, Mühendislik - Mimarlık ve İnşaat fakültelerinin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

İnşaat Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır. Yabancı dille eğitim yapan okullarda ise bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Eğitim sırasında staj zorunluluğu vardır.

İnşaat Mühendisi Diploması
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İnşaat Mühendisliği” lisans diploması ve “İnşaat Mühendisi " unvanı verilir.

İnşaat, İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisi ne yapar, İnşaat Mühendisi hakkında, İnşaat Mühendisi ile ilgili bilgi, İnşaat Mühendisi nasıl olunur, İnşaat Mühendisi olmak için, İnşaat Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, İnşaat Mühendisi özellikleri, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim