Hakkında Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanı Hakkında Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanı Hakkında Bilgi
İnsan Kaynakları Uzmanı Görevleri
İşletmenin mevcut olan ihtiyacı olan insan kaynağı sayısını ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar ve revize eder, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar, İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirleyerek sorumluluk sahibi olanları koordine ve kontrol eder, İnsan kaynağının yaptığı işleri nesnel olarak değerlendirilebilmesi için performans değerlendirmesi yapılmasını sağlar, İnsan kaynağının emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütür, İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenler, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlar, İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlar, İnsan kaynağının kariyer gelişimini ve planlarını gerçekleştirerek uygular, Sendikal ilişkilerde işveren temsilcisi rolünü tarafsız olarak yerine getirir, ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar, İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi içinde olur, Amirinin vereceği ve sorumluluk alanı ile ilgili diğer benzer işleri yapar.

İnsan Kaynakları Uzmanı Kullanılan Malzemeler
Çeşitli büro malzemeleri, Telefon, fax, bilgisayar, daktilo vb.


İnsan Kaynakları Uzmanı Özellikleri
İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin; Normalin üzerinde genel yeteneğe, düşüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip, bir işi planlayabilen ve uygulayabilen, Analitik düşünebilen, başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen, Sosyal bilimlere ilgi duyan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, yabancı dil bilen ve kullanabilen, ekip çalışmalarına yatkın, bilgisini paylaşabilen, çabuk ve doğru karar verebilen, İnsanlarla empati kurabilen, çalışma hayatına yönelik hukuk mevzuatına hakim, sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahip, büro işlerine ilgili kimseler olmaları gerekir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Okulu
Mesleğin eğitimini veren lisans düzeyinde herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak çeşitli üniversitelerde bu alanda yüksek lisans yapmak ve sertifika programlarına katılarak mümkündür. Ayrıca; işletme, iktisat, kamu yönetimi, psikoloji, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri rehberlik ve psikolojik danışma, halkla ilişkiler ve iletişim bölümlerinden mezun olanlar bu meslekte çalışabilmektedirler.

İnsan Kaynakları Uzmanı Okulu Kaç Yıllıktır
Meslek için liseden sonra en az 4 yıllık üniversite eğitimi söz konusudur.

İnsan Kaynakları Uzmanı Diploma
Eğitim görülen alanla ilgili lisans diploması ve sertifika alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Uzmanı Çalışma Alanları
Mesleğin çalışma alanları; çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının özlük, personel ya da insan kaynakları birimlerinde, özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyen profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları bünyelerinde çalıştırmak istemektedirler.

İnsan Kaynakları Uzmanı Meslekte İlerleme
İşyerinin yükselme politikasına göre meslekte ilerleme söz konusudur. Meslek elemanlarının; insan kaynakları müdürü, bölüm yöneticisi ve daha üst düzey yönetim kademelerine yükselmeleri mümkündür.

İnsan Kaynakları Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı hakkında, İnsan Kaynakları Uzmanı ile ilgili bilgi, İnsan Kaynakları Uzmanı mesleği, İnsan Kaynakları Uzmanı nasıl olunur, İnsan Kaynakları Uzmanı olmak için, İnsan Kaynakları Uzmanı olmak için hangi okulu okumalı, İnsan Kaynakları Uzmanı özellikleri, İnsan Kaynakları Uzmanı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim