Hakkında Bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Hakkında Bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Hakkında Bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Görevleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar, İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunur bu hususlarla ilgili işverene rapor verir, İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapar, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunur ve uygulamaların takibini yapar, İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlar, hazırlanan planların uygulanmasını sağlar, Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar, Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetir ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılır, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi verir ve önerilerde bulunur, İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar, İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar, İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirir, bu yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirir, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurur ve gereği için işverene bildirerek sonuçlarını takip eder, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlar, İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirler ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor verir, uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor verir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Düzenli kontrol listeleri, Sonometre, lüks metre, oksijen metre, ekslosimetre, ayro metre, termometre (havadaki nem durumunu, ısıyı, ışık durumunu, hava basıncını vb. ölçüm cihazları) Bilgisayar, Basit büro malzemeleri, (kağıt, kalem, renkli boya ve kalemler delikli zımba, tel zımba, renkli kartonlar vb.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Özellikleri
İş Sağlığı ve Güvenliği teknikeri olmak isteyenlerin; Genel ve sayısal yeteneğe sahip, Fen bilimleri alanına ilgili, ayrıntıları algılayabilen, Yoğun ve yaygın dikkati güçlü stres altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen, Tertipli ve düzenli çalışabilen, tedbirli olan, Yönergeleri izleyebilen, sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Okulu
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının ”İş Sağlığı ve Güvenliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” olarak değişmesi nedeniyle, ” İş Sağlığı ve Güvenliği” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” İş Sağlığı ve Güvenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Diploma
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanı ve “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” Ön Lisans diploması verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Çalışma Alanları
Bu bölümden mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Meslekte İlerleme
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği/İş Sağlığı ve Güvenliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Sosyal Hizmetler” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Bölüm mezunlarının 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çıkarılan İş Güvenliği ile görevli elemanların çalışmaları hakkında yönetmelik gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmaları gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri ile ilgili bilgi, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerimesleği, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerinasıl olunur, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olmak için, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olmak için hangi okulu okumalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri özellikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim