Hakkında Bilgi

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Hakkında Bilgi

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Hakkında Bilgi
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Görevleri
İşitme engelliler sınıf öğretmeninin işitme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir. İşitme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde; İşaret dili, dudaktan okuma tekniklerini öğretir, Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygular, eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor alanlarında ve serbest zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar, nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri, Okul araç-gereçleri, Bireysel ve grup işitme cihazları, Görsel araçlar.

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Özellikleri
İşitme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği gelişmiş, Sosyal bilim konularına ilgili, İnsanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin, İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşitme Engelliler Öğretmenliği ” lisans diploması ve “İşitme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Çalışma Alanları
Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda yönetici olabilirler, Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni, ,İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni hakkında, İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni ile ilgili bilgi, İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni mesleği, İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni nasıl olunur, İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni olmak için, İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni özellikleri, İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenine yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim