Hakkında Bilgi

İşletme Mühendisi Hakkında Bilgi

İşletme Mühendisi Hakkında Bilgi
İşletme Mühendisi Görevleri
Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar, İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlar, İşletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama ve finansman, insan kaynakları bölümlerinde görev alarak iletişim ağını güçlendirir, Mühendislerle işletmeciler arasında iletişimi sağlar.

İşletme Mühendisi Kullanılan Malzemeler
İmalat ve tasarımda kullanılan bilgisayarlar ve ilgili paket programlar, Rupido, pergel, gönye takımı gibi plan ve proje için gerekli malzemeler, Kumpas, mikrometre, metre vb. ölçme aletleri, çalıştığı alanla ile ilgili özel aletler ve hammaddeler, Bilgisayar.

İşletme Mühendisi Özellikleri
İşletme mühendisi olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneğine, Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, ileriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip, yüksek başarma güdüsü olan ve yaratıcı, Matematik, sosyoloji ve psikolojiye ilgili, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, zamanı iyi kullanabilen, başkalarıyla çalışabilen ve onlara güvenebilen kimseler olmaları gerekir.

İşletme Mühendisi Okulu
İşletme mühendisi olmak için, İstanbul Teknik Üniversitelerinin, İşletme Fakültesi "İşletme Mühendisliği" programını tamamlamak gerekir.

İşletme Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

İşletme Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme Mühendisliği” lisans diploması ve “İşletme Mühendisi” unvanı verilir.

İşletme Mühendisi Çalışma Alanları
İşletme mühendisleri sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika gibi kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler. Büyük işletmelerde, fabrikalarda ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması, finansmanı, organizasyonu ve kalite kontrolünde mühendis ve yönetici olarak görev yaparlar. İşletme mühendisliği Türkiye'de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle büyük işletmelerde, büyük fabrikalarda üretim faaliyetleri ile işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır.

İşletme Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. İşletme mühendisleri gelişen sanayi ve teknolojiye ayak uydurabilmek için bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştirebilirler. Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

İşletme Mühendisi, İşletme Mühendisi hakkında, İşletme Mühendisi ile ilgili bilgi, İşletme Mühendisimesleği, İşletme Mühendisinasıl olunur, İşletme Mühendisi olmak için, İşletme Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, İşletme Mühendisi özellikleri, İşletme Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim