Hakkında Bilgi

İşletmeci Hakkında Bilgi

İşletmeci Hakkında Bilgi
İşletmeci Görevleri
İşletmeci; işletmenin büyüklüğüne göre üretim, yönetim, para kaynakları (finansman), satış (pazarlama) bölümlerinde çalışabilir. Genellikle işletmeci; İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar, İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır, İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler, İşlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır, Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlar.

İşletmeci Kullanılan Malzemeler
Bilgisayarlar, Basılı veya yazılı dokümanlar.

İşletmeci Özellikleri
İşletmeci olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneğine, Organizasyon yeteneğine, Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip, Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı, Matematik ve sosyal konulara ilgili, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, zamanı iyi kullanabilen, Ekip çalışması yapabilen kimseler olmaları gerekir.

İşletmeci Okulu
Mesleğin eğitimi hemen hemen tüm üniversitelere bağlı “İktisadi ve İdari Bilimler” , “İşletme” ve “Siyasal Bilgiler” fakültelerinin “İşletme” bölümünde verilmektedir.

İşletmeci Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

İşletmeci Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme” lisans diploması ve “İşletmeci” unvanı verilir.

İşletmeci Çalışma Alanları
Özellikle; büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin, planlaması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler. (Sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.) Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler İşletmecilik mesleği, iş dünyası (yönetim, vergi, sigorta, finansman, ekonomi vb.) ile ilgili bir meslektir. Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında sağlıklı kararlar alınabilmesi için daha hızlı, daha sağlam ve daha sıkı bir bilgi akımı ve analizi zorunludur. Gelişen teknolojiyle birlikte işletmeciler teorik ve pratik bilgilerini bilgisayar ve bilgisayar destekli uygulama sistemleriyle çalışarak pekiştirmelidir. Gelecekte kendini teknik ve sosyal yönden geliştirebilmiş işletmecilere daha çok ihtiyaç duyulacaktır.

İşletmeci Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca başarılı olanlar özel veya kamu kuruluşlarında en üst düzeyde yöneticiliğe kadar yükselebilirler. Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, muhasebeci, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler.

İşletmeci,, İşletmeci hakkında, İşletmeci ile ilgili bilgi, İşletmeci mesleği, İşletmeci nasıl olunur, İşletmeci olmak için, İşletmeci olmak için hangi okulu okumalı, İşletmeci özellikleri, İşletmeci ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim