Hakkında Bilgi

İstatikçi Hakkında Bilgi

İstatikçi Hakkında Bilgi
İstatikçi Görevleri
Hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili deney düzenini ve örnekleme planını hazırlar, İstenen bilgiyi almayı sağlayacak soru listesi (anket) hazırlar, Anketin uygulanacağı grubun niteliklerini ve sayısını belirler, Anketi uygulayacak kişileri eğitir, Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar, bilgileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler, küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar, bilgileri tablolara işler, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlar, değişik bilgi toplama yöntemleri önerir ve geliştir. İstatistikçiler mevcut ve başkaları tarafından toplanan bilgilerin işlenmesi (sınıflandırılması, çözümlenmesi, yorumlanması gibi) aşamasında da görev yaparlar.

İstatikçi Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, istatistiksel paket programları, Hesap makinesi, İstatistik tablo ve cetveller.

İstatikçi Özellikleri
İstatistikçi olmak isteyenlerin; Matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme, soyut düşünme yeteneğine sahip, derinliğine araştırmaya meraklı, dikkatli, sabırlı, ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan, kimseler olmaları gerekir.

İstatikçi Okulu
Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı “Fen” ve “Fen-Edebiyat” fakültelerinin “İstatistik” bölümlerinde verilmektedir.

İstatikçi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

İstatikçi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İstatistik” lisans diploması ve "İstatistikçi" unvanı verilir.

İstatikçi Çalışma Alanları
İstatistikçiler; hastanelerin istatistik bürolarında, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Bankalar, Emniyet Teşkilatı (özellikle trafik alanında) gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Üniversitelerin, istatistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak, ayrıca piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde görev yapabilirler. İstatistik mesleği günlük yaşantı ve birçok bilim dalı ile iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte biyoloji, işletmecilik, demografi, ekonomi, mühendislik, sağlık, sigortacılık, pazarlama ve tüketim araştırması, tıp, yöneylem araştırması, psikoloji, sosyal bilimler ve kalite kontrol alanlarında istatistik bilgisine ve istatistikçiye duyulan gereksinim daha da artmaktadır. Antropoloji, arkeoloji, kütüphanecilik, hukuk ve politikada hali hazırda bilgisayar sistemlerinin bileşenlerinin ve programların geliştirilmesinde istatistikçiler rollerini genişletmektedirler. Meslekle ilgili eğitimlerinde teorik istatistik bilgisi yanında, uygulamalı istatistik ve bilgisayar programlama dersleri almaları nedeniyle istatistikçilerin çalışma alanları çok geniştir. Bilgisayar programcısı olarak çalışabilecekleri gibi analizler yapan planlama ünitelerinde, kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrolü aşamalarında, teknolojik gelişme aşamasında veya tarımla ilgili sektörlerde deney düzenleyici olarak görev alabilirler. Gelecekte yasal değişiklikler sonucu kamu kurumları dışında istatistiki bilgi toplayan ve değerlendiren özel şirket ve danışmanlık bürolarının açılmasına izin verilmesi gündeme gelebilir. Çalışmalarda bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve fonksiyonlarının artması meslekte kullanılan yöntemlerde değişikliğe neden olabilir.

İstatikçi Meslekte İlerleme
Mesleki eğitimini tamamlayan istatistikçiler kamu sektöründe görev alırlarsa, çeşitli kademelere yükselebilirler (şef, müdür yrd., müdür vb). Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. İstatistikçiler matematiksel ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, bilgi sistemleri, aktüerya ve sigortacılık alanında uzmanlaşabilirler.

İstatikçi, İstatikçi hakkında, İstatikçi ile ilgili bilgi, İstatikçimesleği, İstatikçinasıl olunur, İstatikçi olmak için, İstatikçi olmak için hangi okulu okumalı, İstatikçi özellikleri, İstatikçi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim