Hakkında Bilgi

İzabe Teknisyeni Hakkında Bilgi

İzabe Teknisyeni Hakkında Bilgi
İzabe Teknisyeni Görevleri
Meslekte istenen parçaların temiz, sağlam, gerekli özelliklerde ve ucuz elde edilmesi temel amaçtır. Bunun için teknolojik gelişmelerle yeni yöntemler geliştirilmiş ve makineleşmeye gidilmiştir. Meslek elemanları çalıştıkları iş yerlerine göre genel olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler.
Kum kalıpları hazırlar ve üretime hazır hale getirir, Kalite kontrol işlemlerini yapar, Teknik resim ve bilgisayar destekli çizim yapar, ayrıca çeşitli metal ve metal alaşımlarını ergiterek içerisinde bulunan istenmeyen elementlerin ortamdan uzaklaştırılması suretiyle yarı mamul ve mamul hale getirme işlemlerini de yerine getirir. Metalleri teknolojik bilgilere göre ergitir veya alaşımlar hazırlar, Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara döker, Tasarlanan parçada, fazla kısımları temizler ve işlemeye hazır hale getirir, Haddeleme görevini yapar. Taş kömüründen kok üretir.

İzabe Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Basit makine parçaları modelleri, kurutma fırını, Ergitme ocakları, kum eleme makinesi, Kum hazırlama ve tavlama makineleri, Bilgisayar, mikroskop, metal analiz cihazları, Tahribatlı muayene cihazları, Tahribatsız muayene cihazları, Ağırlık ölçme aletleri, basınçlı hava muslukları, Kalıpçı el ve meydan takımları, Kalıplama makineleri, kalıp bozma makineleri, Körük, hava kompresörü, iş temizleme makineleri, Alaşım elementleri, bakır makas, Sıcaklık ölçüm cihazları, seyyar lamba, su üfleyicisi, Haddeleme makineleri, Pota, Ergitme ve taşıma potaları, Metal veya ahşap kalıplama dereceleri, Kum eleme makinesi, Isıl işlem fırını, İSG donanımları, Kumanda aletleri

İzabe Teknisyeni Özellikleri
İzabe Teknisyeni olmak isteyenlerin, dikkatli, temiz ve titiz çalışma alışkanlığına sahip, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın, bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilen, Şekil, çizim ve uzay ilişkilerini görebilme gücü yüksek kimseler olmaları gerekir. Ruhsal ve bedensel açıdan % 50'yi aşan özrü olanlar ile kronik bronşit, akciğer tüberkülozu, cilt hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları olanlar bu meslekte çalışamazlar.

İzabe Teknisyeni Okulu
Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri, teknik liseler “Metalurji Teknolojisi” alanı “ İzabe” dalında verilmektedir.

İzabe Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin ortaöğretimdeki süresi 4 yıldır.

İzabe Teknisyeni Diploma
-Mezun olunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programına ait diploma ve “İzabe Teknisyeni” unvanını alırlar. Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız “İş yeri Açma Belgesi” verilir. Mezunlar istedikleri takdirde “Ustalık Belgesi” de alabilirler.

İzabe Teknisyeni Çalışma Alanları
İzabe Teknisyenleri fabrikalarda, dökümhanelerde ve büyük endüstri işletmelerinde çalışabilirler. İş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır. Oldukça karmaşık, yorucu ve ustalık isteyen bir iş olan izabe alanında nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç vardır.

İzabe Teknisyeni Meslekte İlerleme
Meslek liselerinin “Metalurji” alanından mezun olanlar, istedikleri taktirde, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Endüstriyel Kalıpçılık, Gemi Makineleri İşletme, Grafik Tasarımı, Makine, Mekatronik, Metalürji, Otomotiv Teknolojisi, Oto Boya ve Karoseri, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Tarım Makineleri, Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi, Döküm, Makine Metalürji Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Orta öğretim başarı puanları, okul türleri, METEBleri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleşebilirler. Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından YGS sınavına girip başarılı oldukları takdirde üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan İmalat mühnedisliği, Makine Mühendisliği, ile Malzeme Mühendisliği programlarını tercig ederlerse ilgili puan ve orogramları kontenjan dikkate alınarak yerleştirilebilirler.

İzabe Teknisyeni, İzabe Teknisyeni hakkında, İzabe Teknisyeni ile ilgili bilgi, İzabe Teknisyeni mesleği, İzabe Teknisyeni nasıl olunur, İzabe Teknisyeni olmak için, İzabe Teknisyeni olmak için hangi okulu okumalı, İzabe Teknisyeni özellikleri, İzabe Teknisyeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim