Hakkında Bilgi

Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi Hakkında Bilgi

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Hakkında Bilgi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Özellikleri
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisinin temel görevi proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturmaktır. Harita yapımı için öncelikle yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur ve jeodezik ölçümler yapılır. Tüm ölçmelerde son derece duyarlı aletler kullanılır. Arazide ekipler halinde çalışılarak yapılan jeodezik ölçümler bilgisayarlarla mm. Düzeyinde hesaplanır. Bu şekilde elde edilen koordinat ve detay bilgileri belli ölçekte çizilerek harita elde edilir.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Çelik şerit metreler, Elektronik takometreler, Elektronik teodolitler (ölçme aleti), Elektronik mesafe ölçerler, Nivo (yükseklik ölçen alet), Prizma (dik düşümleri ölçen alet), Jalon (noktalara dikilen alet) ve jalon sehpası, Minkale (açı ölçme aleti), Fotogrametri aletleri, Çizim aletleri, Plotter (bilgisayara verilen verileri harita çizimine dönüştüren alet), Stereo ve tek resim çekme makineleri, Aynalı ve mercekli stereo kaplar, Bilgisayar.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Özellikler
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olmak isteyenlerin; Üstün bir genel yeteneğe sahip, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Çizim yapabilme yeteneğine sahip, Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, Hem büroda ve laboratuarda, hem de açık havada çalışmaktan hoşlanan, Sabırlı, dikkatli gözlem yapabilen, Arazide çalışabilmek için bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi, belirtilen üniversitelere bağlı mühendislik Fakülteleri, İnşaat Fakülteleri ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Jeodezi ve Fotogrametri mühendisi” lisans diploması ve “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi " unvanı verilir.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Çalışma Alanları
Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan kadastro, su, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. işler jeodezi ve fotogrametri mühendisinin çalışma alanlarını oluşturur. Yurtiçinde çalıştıkları kurumlardan bazıları şunlardır: Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Belediyeler vb. Ayrıca özel sektörde müteşebbis veya mühendis olarak hizmet vermektedirler. Ülkemizin bugünkü harita mühendisi gereksinimi halen çalışmakta olanların en az üç katıdır. Ülkemizin uzun bir süre daha harita mühendisine ihtiyacı bulunmaktadır. Harita mühendisleri toplumsal konular ile iç içedir. Bir taşınmazın ölçümü ve kamulaştırılması, bir imar planının uygulanması, mülkiyetin korunması olayında devletin güvencesi altında olmak zorunluluğu vardır. Ayrıca yeryüzünün deseni sürekli ve hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu nedenle tamamlanan bir harita çok kısa bir zamanda güncelliğini yitirir. Değişikliklerin işlenmesi haritacılık için zorunludur. Bu nedenle harita mühendisinin işinin bitmeyeceğini ve sürekli olduğunu, gelişmeye her zaman açık olduğunu söylemek mümkündür. Kadınların haritacılık alanında hem üniversiteye giriş oranlarının, hem de çalışma oranlarının çok düşük olduğu gözlenmektedir. Gerek kamu, gerek özel işverenler kadın harita mühendislerinin çalıştırılması konusunda oldukça çekimserdirler. Neden olarak arazide çalışma şartlarının çok ağır olduğu öne sürülmektedir. Oysa arazi çalışma şartlarının iyileştirilmesi eleman açığı olan bu alanda yetişmiş kişilerden faydalanılmasını sağlayacaktır. Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisleri Odasının yapmış olduğu çalışmalarda öğrencilerin harita mühendisliği bölümünü fazlaca tanımadığı ortaya çıkmıştır. Ancak son yıllarda özellikle işsizlik sorunu olmayan ender bölümlerden biri olması nedeniyle ve biraz daha tanıtım yapılmasıyla bu bölüme başvuru yapanlarda gözle görülür bir artış gözlenmiştir.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Yüksek lisans eğitimiyle meslekte uzmanlaşmak mümkündür. Araştırma konuları da, tezlerde çok geniştir. Yeryüzüyle ilgili bütün alanlarda çalışmalar yapabilirler. İşyerlerinde (Kamu-Özel) yeterli aktivite ve başarı gösterenler yönetici düzeyine kadar yükselebilirler. Bölüm veya işletme yöneticiliği yapabilirler.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi,, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi hakkında, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ile ilgili bilgi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi mesleği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi nasıl olunur, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olmak için, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi özellikleri, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,


farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim