Hakkında Bilgi

Jeofizik Mühendisi Hakkında Bilgi

Jeofizik Mühendisi Hakkında Bilgi
Jeofizik Mühendisi Görevleri
Atmosferdeki olayların yer kabuğuna etkisini sismik ölçümler yaparak araştırır, Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler, Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gelgitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler, Baraj ve yeraltı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri yapar, Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, deniz trafiği grafikleri ve haritaları hazırlamak için yeryüzünde sabit noktalar seçer, Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar, Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar, Çalışma alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirir.

Jeofizik Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Elektromanyetik aletler, Grafik aleti, Fiziki ve elektrikli test cihazları, Pil, batarya, akım jeneratörü, çeşitli çizim araç - gereçleri, Kırtasiye malzemeleri.

Jeofizik Mühendisi Özellikleri
Jeofizik mühendisi olmak isteyen kimselerin, Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili, Olayları derinlemesine incelemeye meraklı, sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olmaları gerekmektedir.

Jeofizik Mühendisi Okulu
Jeofizik mühendisliği eğitimi üniversitelerin “Mühendislik”, “Maden”, “Mühendislik- Mimarlık” fakültelerinde verilmektedir.

Jeofizik Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleki eğitim süresi 4 yıldır.

Jeofizik Mühendisi Diploma
Eğitimin başarı ile tamamlayanlara “Jeofizik Mühendisliği” lisans diploması ve “Jeofizik Mühendisi” unvanı verilir.

Jeofizik Mühendisi Çalışma Alanları
Jeofizik mühendislerinin iş bulma olanakları çok sınırlıdır. Mezun olanların sayısı yıllık istihdam sayısından fazladır. Kamu sektörünün yıllık mühendis alımı, devletin personel politikasına göre değişmekle birlikte az sayıdadır. Bunun dışında kalanlar ya özel sektörde iş aramak ya da kendi işyerini kurmak durumundadır. Bu alanda işyeri kurmak araç-gereçlerin pahalılığı nedeniyle oldukça zordur. Meslek için gelecekteki istihdam durumu da pek farklı olmayacaktır. Ancak, ilişkili olduğu diğer dalların gelişmesi ile birlikte bu dal da gelişebilir. Özellikle belediyeler ve inşaat sektörü istihdam açısından gelişme gösterebilecek alanlardır.

Jeofizik Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Jeofizik Mühendisi, ,Jeofizik Mühendisi hakkında, Jeofizik Mühendisiile ilgili bilgi, Jeofizik Mühendisi mesleği, Jeofizik Mühendisi nasıl olunur, Jeofizik Mühendisi olmak için, Jeofizik Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Jeofizik Mühendisi özellikleri, Jeofizik Mühendisine yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim