Hakkında Bilgi

Jeomorfolog Hakkında Bilgi

Jeomorfolog Hakkında Bilgi
Jeomorfolog Görevleri
Jeomorfologların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişiklikler göstermektedir. Maden Teknik Arama Enstitüsü'nde çalışan Jeomorfolog hangi sahalarda maden, hangi sahalarda petrol bulunacağını saptar, Bayındırlık Bakanlığının; tünel, köprü, yol yapımında yer kabuğu tabakalarının uygun olup olmadığını inceler, Bayındırlık Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışanlar yeni yerleşim yerlerini belirler, Turizm Bakanlığı'nda; yeraltı mağaralarının göl ve akarsuların turizme açılmasını sağlar, Orman Bakanlığı'nda; hangi tür bitkilerin hangi eğimlerde dikileceğini, erozyonun olduğu yerlerde ne gibi önlemler alınarak (ağaç dikimi yer şekillerine müdahale) etkinin azaltılacağını saptar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde; iklim bilgisine sahip olduğundan, alet ve haritalardan yararlanarak hava gözlemleri yapar, Belediyelerde, kentsel ve bölgesel planlama çalışmalarında doğal çevrenin fiziksel özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunur, Hava ve Kara Kuvvetleri'nde kartografik malzeme (harita) ve hava fotoğraflarından faydalanarak nerelerde düşmanı karşılayacağını, nerelerde müdahale ederek tuzak kurulacağını kestirir. Büyük ölçekli haritalardan fotometrik ölçmeler yaparak yer topçusunun hedeflerini belirler. Açık arazide üslerin nerelere konulacağını saptar.

Jeomorfolog Kullanılan Malzemeler
Kartoğrafya (harita), hava fotoğrafları, mercekler, jeolog çekici, asitler, toprak alanında kullanılan el burguları, klizimetri (yüksekliği saptar), Fotoğraf makinesi, şeritmetre, pusula, jeoloji haritaları, kuyu sondaj karotları, rapor yazımı, harita ve grafik çizimi için gerekli olan kırtasiye vb. malzemeleri kullanırlar.

Jeomorfolog Özellikleri
Jeomorfolog olmak isteyenlerin; Coğrafya yanında biyoloji, jeoloji gibi doğa, sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyan, Doğayı incelemeye istekli, Bedensel açıdan güçlü, açık havada değişik iklim koşullarında çalışmaya engel bir durumu olmayan, Ekip çalışmasından hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Jeomorfolog Okulu
Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin “Coğrafya” bölümünde verilmektedir.

Jeomorfolog Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Jeomorfolog Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans diploması” ve “Jeomorfolog” unvanı verilir.

Jeomorfolog Çalışma Alanları
Jeomorfologlar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Doğal Afetler, İmar İskan Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Etibank, Meteoroloji, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde çalışabilirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olarak çalışabilirler. Mevcut üniversitelerde Jeomorfolog yetiştiren bölümlerin azlığı ve olanakların kısıtlı olması nedeniyle az sayıda mezun vermektedir. Buna rağmen geçmiş yıllarda mezun olan Jeomorfologların resmi kuruluşlarda istihdam edilmesiyle kadrolar dolmuş durumdadır. Bu nedenle istihdam olanakları kısıtlıdır. Özel sektörde çalışma olanağı yoktur. Kısacası iş bulma olanakları pek kalmamıştır.

Jeomorfolog Meslekte İlerleme
Devlet kuruluşlarında çalışan Jeomorfologların idari kademeler de yükselme olanakları vardır. Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak bir akademik kariyer edinen Jeomorfologların da yükselme olanakları vardır, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletme Enstitüsü, Jeomorfoloji Ana Bilim Dalında, Jeomorfoloji yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabildiği gibi, diğer üniversitelerin coğrafya ana Bilim dalı çerçevesinde de yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabilir.

Jeomorfolog, Jeomorfolog hakkında, Jeomorfolog ile ilgili bilgi, Jeomorfolog mesleği, Jeomorfolog nasıl olunur, Jeomorfolog olmak için, Jeomorfolog olmak için hangi okulu okumalı, Jeomorfolog özellikleri, Jeomorfolog ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim