Hakkında Bilgi

Kalıp Öğretmeni Hakkında Bilgi

Kalıp Öğretmeni Hakkında Bilgi
Kalıp Öğretmeni Görevleri
Kalıp meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim
programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Kalıp öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Kalıp Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

Kalıp Öğretmeni Özellikleri
Kalıp öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Kalıp öğretmeni olmak isteyenlerin; Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Kalıp Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; Mesleğin eğitimi Kalıp Öğretmeni bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Kalıp Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Kalıp Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kalıpçılık Öğretmenliği” lisans diploması ve “Kalıp Öğretmeni” unvanı verilir.

Kalıp Öğretmeni Çalışma Alanları
Bu bölümü bitirenler kalıp bölümü bulunan meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde Makine ve Kalıp, Plastik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine, Ortapedik Protez – Ortez alanlarında öğretmenlik yapabilir. Kalıp bölümlerinin teorik ve uygulamalı meslek dersleri dışında makine, plastik işleme bölümleri ile diğer bölümlerin kalıp alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek derslerine girebilirler. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Kendi işlerini kurarak çalışma şansına da sahiptirler. Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır.

Kalıp Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Özel sektörde ise kalite kontrol şefliğine, teknik müdürlüğe, imalat müdürlüğüne yükselebilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Kalıp Öğretmeni, ,Kalıp Öğretmeni hakkında, Kalıp Öğretmeniile ilgili bilgi, Kalıp Öğretmeni mesleği, Kalıp Öğretmeni nasıl olunur, Kalıp Öğretmeni olmak için, Kalıp Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Kalıp Öğretmeni özellikleri, Kalıp Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim