Hakkında Bilgi

Kimya Öğretmeni Hakkında Bilgi

Kimya Öğretmeni Hakkında Bilgi
Kimya Öğretmeni Görevleri
Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Kimya öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Kimya Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

Kimya Öğretmeni Özellikleri
Kimya öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Kimya öğretmeni olmak isteyenlerin; Doğal bilimler özellikle kimya konularına meraklı ve bu alanda başarılı, Gözlem ve deney yapmayı seven, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


Kimya Öğretmeni Okulu
Meslek eğitimi üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin ''Kimya Öğretmenliği'' bölümlerinde verilmektedir.

Kimya Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

Kimya Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya Öğretmenliği” lisans diploması ve “Kimya Öğretmeni” unvanı verilir.

Kimya Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Kimya / Kimya Teknolojisi alanında öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca Kimya, İleri Kimya, Fen Bilgisi, Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Çevre ve İnsan, Teknik Atölye, Kimya Uygulamaları, Proses, Plastik İşleme, Gıda Teknolojisi, Lastik Teknolojisi ve Petrokimya bilimlerinin teorik ve uygulamalı meslek derslerine girerler. Ülke nüfusundaki hızlı artış beraberinde yeni okullara ihtiyacı da arttırmaktadır. Buna koşut olarak kimya öğretmenlerinin de iş bulma şansı artmaktadır. Kimya Öğretmenleri dershanelerde de görev yapmaktadırlar.

Kimya Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.

Kimya Öğretmeni,, Kimya Öğretmeni hakkında, Kimya Öğretmeni ile ilgili bilgi, Kimya Öğretmeni mesleği, Kimya Öğretmeni nasıl olunur, Kimya Öğretmeni olmak için, Kimya Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Kimya Öğretmeni özellikleri, Kimya Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim