Hakkında Bilgi

Kimya Teknikeri Hakkında Bilgi

Kimya Teknikeri Hakkında Bilgi
Kimya Teknikeri Görevleri
Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar, yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir, Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular, Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur, İşletme raporu tutar.

Kimya Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Cam malzemeler: Deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, beher, erlen, balonjoje, baget, geri soğutucu, santigrat derece vb., Porselen malzemeler: Havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan, Cihazlar: Etüv, külfırın, santrifuj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre, Asitler: Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit vb. Bazlar: Organik ve inorganik, Tuzlar, Saf su, Numuneler (Mamul, kimyasal vb.), çeşitli formlar, Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

Kimya Teknikeri Özellikleri
Kimya teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen, tedbirli, Yönergeyi izleyebilen, gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen, görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan, Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.

Kimya Teknikeri Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Kimya” “Kimya Teknolojisi”bölümünde verilmektedir.

Kimya Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Kimya Teknikeri Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya” ön lisans diploması ve “Kimya Teknikeri” unvanı verilir.

Kimya Teknikeri Çalışma Alanları
Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. Birçok endüstri işletmeleri adı geçen meslek elemanını istihdam etmektedir. İş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur. Bu meslek kendi işini kurmaya elverişli değildir. Çok büyük sermayeye ihtiyaç olup ekip çalışmasını gerektirir.

Kimya Teknikeri Meslekte İlerleme
“Kimya”, ”Kimya Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Kimya”, “Kimya Mühendisliği”, “Çevre Mühendisliği” , Kimya ve Proses Mühendisliği lisans programlarına ve Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler. Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

Kimya Teknikeri, Kimya Teknikeri hakkında, Kimya Teknikeri ile ilgili bilgi, Kimya Teknikeri mesleği, Kimya Teknikerinasıl olunur, Kimya Teknikeri olmak için, Kimya Teknikeri olmak için hangi okulu okumalı, Kimya Teknikeri özellikleri, Kimya Teknikeri ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim