Hakkında Bilgi

Kütüphaneci Hakkında Bilgi

Kütüphaneci Hakkında Bilgi
Kütüphaneci Görevleri
Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır, okuyucunun hizmetine hazırlar, Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları malzemeyi veya kitabı bulmalarına yardımcı olur, dışarıya ödünç kitap veya kaset verme hizmetini yürütür, eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır, kıymetli kitapların korunması için önlem alır, zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir, Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar, kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar, abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir, yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır.

Kütüphaneci Kullanılan Malzemeler
Kitap, Video-video kaset, Ses kaseti, Televizyon, Bilgisayar, Mikrofiş okuma cihazları, Katalog fişleri ve kartlar, Fotokopi makinesi.

Kütüphaneci Özellikleri
Kütüphaneci olmak isteyenlerin; Okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflamaktan hoşlanan, dikkatli ve titiz, kapalı ortamda çalışmaktan sıkılmayan, insanlarla iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Kütüphaneci Okulu
Bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle D. Meslek eğitimi bölümünde yer alan bilgiler “Kütüphanecilik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Kütüphaneci Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Kütüphaneci Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kütüphanecilik” lisans diploması ve “Kütüphaneci” unvanı verilir.

Kütüphaneci Çalışma Alanları
Kütüphanecilerin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, Milli Kütüphanede, halk kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde, Okul kütüphanelerinde, arşivlerde, dokümantasyon merkezlerinde ve özel kütüphanelerde çalışma imkanları vardır. Eğitimin en önemli aracı kitaplardır. Toplumumuzda okumaya verilen önemle birlikte kütüphane alışkanlığı giderek gelişme göstermekte, hizmeti yaygınlaştırmak için halk kütüphaneleri kurulmaktadır. Özel ve kamu kuruluşları da kütüphanelere verilen önemin artmasına bağlı olarak, kurum kütüphanelerinde bu alanda eğitim görmüş olan kişileri çalıştırmaya başlamışlardır.

Kütüphaneci Meslekte İlerleme
Kütüphaneci olarak göreve başlayan kişiler tecrübe ve çalışma süresinin artmasına bağlı olarak yönetici kadrolarına yükselebilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Kütüphaneci, Kütüphaneci hakkında, Kütüphaneci ile ilgili bilgi, Kütüphaneci mesleği, Kütüphaneci nasıl olunur, Kütüphaneci olmak için, Kütüphaneci olmak için hangi okulu okumalı, Kütüphaneci özellikleri, Kütüphaneci ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim