Hakkında Bilgi

Maden Teknikeri Hakkında Bilgi

Maden Teknikeri Hakkında Bilgi
Maden Teknikeri Görevleri
Maden filizlerinin ve cevherlerinin bulunması için maden mühendisi tarafından hazırlanan sondaj planını uygular, bulunan madenlerin işletilmesi için kuyu ve galerilerin açılması, buralarda iş güvenliğinin sağlanması için planlanan çalışmaları yürütür, Cevherin parçalanarak alınması, yeryüzüne çıkarılması için gereken işlemleri yürütür, Cevherin yıkanması, yararsız maddelerden arındırılması, zenginleştirilmesi işlerini yürütür, çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına çalışır, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.

Maden Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Zehirli gazların varlığını saptayan elektronik aygıtlar, Yeraltında devamlı var olan suyun boşaltılması için kullanılan pompalar ve ponömatik matkaplar vb. Maden ocağına inerken kullanılan donanımlar; Tepesinde ampulü bulunan koruyucu başlıklar, Bel kayışı, lastik çizme, palet, çekiç, pusula, dedektör, harita, davy lambası vb.

Maden Teknikeri Özellikleri
Maden teknikeri olmak isteyenlerin; Matematik, fizik ve jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen, küçük ayrıntıları fark edebilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, kurallara uyabilen, tedbirli, insanlarla iyi iletişim kurabilen, kapalı ve karanlık mekanlarda çalışmaktan sıkılmayan, bedence sağlıklı ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Maden Teknikeri Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Maden teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

Maden Teknikeri Okulu Kaç Yıllıktır
Meslek yüksekokullarında eğitim süresi 2 yıldır.

Maden Teknikeri Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Maden” ön lisans diploması" ve "Maden Teknikeri" unvanı verilir.

Maden Teknikeri Çalışma Alanları
Maden arama ve çıkarma işleriyle uğraşan yerli ve yabancı özel şirketlerin yeraltı maden ocaklarında, yerüstü-açık ocaklarda, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, kömür analiz laboratuarında görev yapabilmektedirler. Mermer fabrikası ve taş ocaklarında çalışabilirler. Jeolojik araştırmalarda görev alabilirler. Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank'a bağlı işletmeler ve Devlet Su İşleri gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Çimento, kiremit ve seramik fabrikalarında çalışabilirler. Madencilik sürekli gelişme gösteren bir iş alanıdır. Yeni cevher yataklarının bulunması bu cevherlerin çıkarılmasının işletme giderlerine değecek ölçütte olup olmadığına karar verilmesi, üretimin başlaması veya durdurulması gibi teknik konular kapsamlı araştırmaları gerektirmektedir. Bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun gereçleri seçen, alanı ile ilgili işlem ve süreçleri doğru takip edebilen, bilgisayar bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler.

Maden Teknikeri Meslekte İlerleme
“Maden” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Maden Mühendisliği”, “Jeoloji Mühendisliği”, “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” ve Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işletme, fabrika veya kurumdaki iş organizasyonuna göre denetim ve kontrol basamaklarında çalışabilirler.

Maden Teknikeri, Maden Teknikeri hakkında, Maden Teknikeri ile ilgili bilgi, Maden Teknikeri mesleği, Maden Teknikeri nasıl olunur, Maden Teknikeri olmak için, Maden Teknikeri olmak için hangi okulu okumalı, Maden Teknikeri özellikleri, Maden Teknikeri ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim