Hakkında Bilgi

Matbaa Teknisyeni Hakkında Bilgi

Matbaa Teknisyeni Hakkında Bilgi
Matbaa Teknisyeni Görevleri
Matbaalarda çalışan meslek elemanlarının yaptıkları işler; basım öncesi, basım ve basım sonrası olmak üzere 3 aşamada gerçekleşir. Yapılacak iş ve görevler, kullanılacak baskı tekniğine göre farklılıklar göstermekle birlikte genellikle aşağıdaki gibidir. Basım öncesi yapılan işler; Baskıyı hangi teknikle yapacağını planlar, Baskı kalıbını hazırlar, yapılacak işin maliyetini hesaplar, kullanılacak malzemeyi (boya, kâğıt, mürekkep vb.) sağlar. Basım aşamasında yapılan işler; Matbaacılıkta tifo (yüksek) baskı, ofset baskı, ipek baskı baskı ve çukur (gravür) baskı olmak üzere dört tür baskı tekniği kullanılır. Kullanılan bu baskı tekniklerine göre de basım sırasında yapılan işler değişmekle birlikte matbaa teknisyeni aşağıdaki görevleri yapar. İstenilen işin orijinaline uygun olarak basılması amacıyla planlama yapar, kullanılacak malzemeyi hesaplayarak temin eder, Müşterinin isteğine göre boyayı hazırlar, Baskı makinesi ile birlikte mürekkep alıcı ve mürekkep verici merdanelerini ayarlar, baskıya geçer, Basılı ürünü makineden çıkarır ve istiflenmesini sağlar. Serigrafi (Elek) baskıda, Baskı filmini çeker, kalıbını hazırlar. Şablonun üzerine mürekkep koyar, altına baskı malzemesini de koyarak baskının gerçekleşmesini ve kurutma tezgâhlarında kurumasını sağlar. Basım sonrası yapılan işler: Baskıdan çıkan yarı mamullerin kırma-katlama, harmanlama (sıraya koyma) kesme, ciltleme ve dağıtımdır. Bunun için: Forma halinde basılan yarı işlenmiş ürünlerin kırım makinesinde kırma - katlama işini yapar veya başka matbaada kırılmasını sağlar, Harmanlama işini yapar veya başka matbaada yaptırır, Karton kapaklı veya cilt kapaklı olmasına göre dikiş işlemini yaptırır, Matbaa bıçağıyla ebatlarına uygun olarak keser yâda kestirir ve ürünü kullanılacak şekle getirir.

Matbaa Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Harf kasaları, harfler ve harf karakterleri, Klişeler ve klişe altlıkları, Numaratör, çeşitli gramajda kâğıt, karton, mukavva, karbon kâğıdı, cam, boya, mürekkep vb. ile cilt bezi ve sicim, Takatuka, çeşitli boyda tornavida, metal ve lastik takozlu çekiçler, keskiler, düz ağızlı zımbalar, makas, çift, espas ve kumpaslar, El mikrometresi (kalınlık ölçmek için) Tel dikiş (zımba), iplik dikiş makinesi ve kırma makinesi, Işıklı masa, Mikro kamera, film kesme makinesi , Otomatik banyo makinesi, Dizgi makinesi ve ofset baskı makinesi, Pres makinesi ve vakumlu serigraf baskı tezgâhı, Bilgisayar, Tutkal, benzin vb. ile asit içerikli bazı kimyasallar.

Matbaa Teknisyeni Özellikleri
Matbaa Teknisyeni olmak isteyenlerin; Basım işlerine ilgi duyan, estetik görüşe sahip, el, göz ve parmaklarını eşgüdümlü kullanabilen, renkler, çizgiler ve şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen, ayrıntıları algılayabilen, Mekanik yeteneğe sahip, dikkatli, titiz Kimseler olmaları gerekir.

Matbaa Teknisyeni Çalışma Alanları
Matbaa Teknisyenleri, her türlü basım ve çoğaltma işleminin yapıldığı özel ve kamu işyerlerinde çalışabilirler. Bunlar; gazete, kitap, dergi, afiş, broşür, davetiye, kartvizit, tanıtım yayınları vb. basan özel ve kamu kurumları olabileceği gibi, pul, banknot vb.nin basıldığı kamuya ait matbaa veya basımevleri de olabilir. Basımevleri, matbaalara nazaran çok daha büyük ölçekli işyerleri olup daha teknolojik makinelerle çalışılmaktadır. Her geçen gün bilgisayarlı ve otomatik makinelerin kullanımının artmasıyla bu alanda çalıştırılacak işgücünün niteliği de önem kazanmaya başlamıştır. Çünkü bir çalışan 2–3 otomatik makineyi kullanarak sayfalarca basım yapabilmektedir. Matbaa teknisyenleri alanlarıyla ilgili kendi işyerlerini de açabilir. Bunun için, Milli Eğitim Bakanlığının açacağı ustalık sınavına girerek başarılı olması ve “Ustalık Belgesi”ni alması gerekmektedir. Ustalık sınavına, doğrudan katılabileceği gibi bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına devam ederek de katılabilir.

Matbaa Teknisyeni Okulu
Mesleki eğitim endüstri meslek liselerinin ‘Matbaacılık’ bölümlerinde ve Matbaa Meslek Liselerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu bölümün ismi Matbaa Teknolojisi alanı olarak değiştirilmiş olup bu alanın altında Baskı Öncesi, Ofset Baskı, Flekso Baskı, Tifdruk Baskı, Serigrafi ve Tampon Baskı, Baskı Sonrası isimli dallarda eğitim verilmektedir. Bu dallar hakkında bilgi edinmek için bakınız genel eğitim - öğretim bilgi dosyaları. Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler bu değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.

Matbaa Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Endüstri meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.

Matbaa Teknisyeni Meslekte İlerleme
Matbaa Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef vb. olabilirler. Meslek liselerinin Matbaa bölümü/Matbaa Teknolojisi alanından mezun olanlar, istedikleri takdirde, Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım Yayımcılık önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Matbaa Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Matbaa Teknisyeni, Matbaa Teknisyeni hakkında, Matbaa Teknisyeni ile ilgili bilgi, Matbaa Teknisyeni mesleği, Matbaa Teknisyeni nasıl olunur, Matbaa Teknisyeni olmak için, Matbaa Teknisyeni olmak için hangi okulu okumalı, Matbaa Teknisyeni özellikleri, Matbaa Teknisyeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim