Hakkında Bilgi

Matematikçi Hakkında Bilgi

Matematikçi Hakkında Bilgi
Matematikçi Görevleri
Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar, Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar, Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematiksel ilke ve teknikleri uygular, Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular, İşletme idaresi, uzay bilimi, atom enerjisi,elektrik, elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular, Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için çalışmalar yapar.

Matematikçi Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar ve bilgisayar programları, Hesap makinesi, Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

Matematikçi Özellikleri
Matematikçi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde bir genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

Matematikçi Okulu
Meslek eğitimi Fen Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik bölümlerinde verilmektedir.

Matematikçi Okulu Kaç Yıllıktır
Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır

Matematikçi Diploma
Matematik bölümünden mezun olanlara "Lisans Diploması ve Matematikçi" unvanı verilir.

Matematikçi Çalışma Alanları
Bankalarda, araştırma laboratuarlarında, endüstrideki teknik bürolarda, çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Karayolları, Tapu Kadastro gibi) çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, özel dershanelerde matematik alanında öğretmenlik yapabilirler. Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Demografi, Pazarlama, Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırdığından, bu sektörün gelişmesiyle birlikte matematikçi olanların da istihdamı kolaylaşacaktır.

Matematikçi Meslekte İlerleme
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon programını başarı ile bitirenler matematik öğretmeni olarak atanabilirler. Yüksek lisans ve doktora yapanlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak, Bankalarda, hesap uzmanı olarak çalışabilirler. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, çeşitli kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde bilgisayar programcısı, sistem çözümleyicisi ve sistem operatörü olarak çalışabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Tez çalışması yürütülen ana alanlardan bazıları cebir, analiz, kompleks analiz, geometri, topoloji, adi diferansiyel, denklemler ve nümerik analizdir. Bu bölümlerden birinde yüksek lisans eğitimiyle uzmanlaşmak mümkündür. Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, gösterdikleri başarıya göre yönetici düzeyine yükselebilirler.

Matematikçi, Matematikçi hakkında, Matematikçi ile ilgili bilgi, Matematikçi mesleği, Matematikçi nasıl olunur, Matematikçi olmak için, Matematikçi olmak için hangi okulu okumalı, Matematikçi özellikleri, Matematikçi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim