Hakkında Bilgi

Mekatronik Öğretmeni Hakkında Bilgi

Mekatronik Öğretmeni Hakkında Bilgi
Mekatronik Öğretmeni Görevleri
Mekatronik konuları ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Mekatronik öğretmeni bu çerçevede ; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere tasarım yapmak ve ürün geliştirmek için alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, sorumlu olduğu atölye ,laboratuar ,işlik vb yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakım ve basit onarımını yapar.) Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini düzenlemeye çalışır, Sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur.

Mekatronik Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri, Avometre, ampermetre, voltmetre, meğer, osiloskop, kumpas, takometre, debi metre gibi ölçü aletleri, Çizim gereçleri(T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre) Tornavida ,kontrol kalemi,havya,lehim,pense,anahtar takımı gibi el aletleri, Otomatik makineler, bunlara ilaveten PIC, PLC gibi kontrolörleri tanır ve kullanır, istenilen şekilde programlar.

Mekatronik Öğretmeni Özellikleri
Mekatronik öğretmeni olmak isteyenlerin; Matematik ve fen alanında özellikle fizik konularında ilgili ve yetenekli, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, Mekanik yeteneğe sahip , elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip, Mantığı güçlü, dikkatli, tedbirli, sabırlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş, planlı çalışma alışkanlığına sahip, yeniliklere açık, gelişmeleri takip edebilen, ayrıntıyı algılayabilen kimseler olmaları gerekir.

Mekatronik Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültelerinin Mekatronik Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

Mekatronik Öğretmeni Çalışma Alanları
Bu bölümü bitirenler Endüstri Meslek Liselerinde, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri,Raylı Sistemler Mekatronik, Tekstil Makineleri, alanlarında derslere girebilmektedir. Özel sektörde eğitici yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi işlerini kurabilirler.

Mekatronik Öğretmeni Meslekte İlerleme
Mekatronik öğretmenliği bölümünü bitirenler, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilirler ve bu şekilde akademisyen olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Mekatronik Öğretmeni, Mekatronik Öğretmeni hakkında, Mekatronik Öğretmeni ile ilgili bilgi, Mekatronik Öğretmeni mesleği, Mekatronik Öğretmeni nasıl olunur, Mekatronik Öğretmeni olmak için, Mekatronik Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Mekatronik Öğretmeni özellikleri, Mekatronik Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim