Hakkında Bilgi

Meteoroloji Mühendisi Hakkında Bilgi

Meteoroloji Mühendisi Hakkında Bilgi
Meteoroloji Mühendisi Görevleri
Yer istasyonlarında, nehir ve göllerde belirli saatlerde (saat başı), belli noktadaki meteorolojik durumu (ısı, yağış, basınç, bulut vb.) gözler, çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarını yorumlar, Gözlenen bilgileri kodlandırarak telex, fax vb. iletişim devrelerine verir, Kod haline dönüşen bilgileri Roma'daki merkeze gönderir, Meteorolojik olayları yer ve basınç durumunu yüksek kartlara işler ve haritaların bilgisayar yardımıyla çizimini yapar, meteorolojik olayları harita üzerinde belirtir, Yüksek atmosfer gözlemi yapan istasyonlarda balon sistemi ile gözlemler yapar. Gözlem sonucunu yüksek kartlara işler, yerden itibaren 20 km'ye kadar olan çeşitli seviyelerde yapılan gözlemde kullanılan yüksek kartların analizini yapar, Deniz meteoroloji istasyonlarında gözlem yoluyla rüzgar ve dalga tahmini yapar, Hava meydanlarında yağmur, kar, bulut vb. yer gözlemleri yapar, kontrol kulesine hava gözlem sonucunda ortaya çıkan bilgileri verir, Uygun baraj yerlerinin seçimi amacıyla hava etüdü yaparak, havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler, Meteorolojik analiz ve tahmin yaparak çığ uyarılarında bulunur, Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminleri yapar, Yağış imkanı olan bulut tabakalarına gümüş iyodürü enjekte ederek yapay yağış sağlar, Fırtına yapıları ve dinamiğini araştırarak sel ve fırtına uyarılarında bulunur, Zirai meteoroloji alanında çalışarak tahmin yapar, toprağın ısı ve nemini ölçer, suni tohumlama konusunda çalışır. Bununla ilgili rapor hazırlar, Derece-Gün hesapları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını belirler, Dünya iklim değişikliklerini inceler, Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler, Orman yangınlarını tahmin eder ve orman yangınlarıyla mücadele eder, Hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışır, Meteorolojinin canlılar üzerindeki etkilerini inceler, çevre sorunları gibi konularda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürür, Güneş ve rüzgar enerjisi potansiyellerini belirler, Hava tahminini geliştirmek için nümerik hava analizi konusunda araştırma yapar, Dalganın fiziksel durumunu araştırır ve deniz tabanının jeolojik yapısını inceler, TV, radyo ve yazılı basın için hava durumu raporlarını hazırlar.

Meteoroloji Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Veri toplayıcılar, UHF ve VHF rüzgar profilleri, Bulut tohumlama ve fırtına kontrol için özel donanımlı uçaklar, Doppler Radar (Bulutlardaki yağışı ve küçük caplı türbülansı espit eder), Arviyar (pist görüşünü belirleyen alet), Sayısal çalışmalar için süper bilgisayarlar ve veri analizi yapmak için bilgisayarlar, Gözlem parklarında meteorolojik rasatlar için özel aletler, Göl ve nehirlerdeki su durumunu tespit eden özel aletler, Meteorolojik uydular, uydu görüntülerini alma ve işleme sistemleri, Radyosonde (Yüksek atmosfer gözlemi yapan cihaz), Güneş enerjisi ölçüm seti, Isı akılarını tespit etmek için mikrometeoroloji ölçüm kulesi, Atmosferik sınır tabakanın yapısını ve hava kirliliği parametrelerini belirlemek için Doppler akustik uzaktan algılama radarları, Hava faksı, teleks, konverter, teleteyp, faksmile cihazları.

Meteoroloji Mühendisi Özellikleri
Meteoroloji mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde bir genel yeteneğe, meraklı ve araştırıcı bir kişiliğe sahip, Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, Somut kanıtlara dayalı kararlar verebilen, sabırlı, dikkatli ve gözlemci kimseler olmaları gerekir.

Meteoroloji Mühendisi Okulu
Mesleği eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde verilmektedir.

Meteoroloji Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Meteoroloji Mühendisi Diploma
Eğtimini başarı ile tamamlayanlara "Meteoroloji Mühendisliği" lisans diploması ve "Meteoroloji Mühendisi" unvanı verilir.

Meteoroloji Mühendisi Çalışma Alanları
Meteoroloji Mühendisleri; Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde Meteoroloji alanının Hava Gözlem ve Tahmini Dalının alan ortak ve dal derslerini vererek öğretmenlik yapabilirler. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde meteorolojik gözlem, araştırma, hava analiz ve tahmini yaparlar, Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile baraj ve gölet inşa eden özel şirketlerde hidrolojik ve meteorolojik etüdler yaparlar, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve özel enerji şirketlerinde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji çalışmalarında görev almaktadırlar, TV, radyo ve gazete gibi kitle iletişim kurumlarında, Üniversiteler ve bazı araştırma ve planlama örgütlerinde, Sigorta şirketleri ve banka gibi özel kuruluşlarda, Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüklerinde, Büyük Şehir Belediyeleri, yerel yönetimlerin su işletmeleri ve çevre koruma dairelerinde, Deniz Kuvvetlerinin Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairelerinde, Sağlık,turizm, enerji, tarım ve orman bakanlıkları ve işletmeleri, Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı, Sivil ve askeri uzay ve havacılık ajansları, Resmi ve özel hava yolları ile hava limanları ve diğer ulaşım sektörleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda nükleer santrallerin kurulmasında yer seçimi için meteorolojik parametrelerin saptanması ve kaza anında nükleer serpintinin kirleteceği yerleri belirleme konusunda, çalışabilirler. Her geçen gün meteoroloji mühendisinin çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmedeki önemli rolü de artmakta ve meteoroloji mühendislerine günümüzde giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır.

Meteoroloji Mühendisi Meslekte İlerleme
Meteoroloji mühendisleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında tecrübelerine ve yıllara bağlı olarak idari kademede görev alabilirler. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Müdür, Müdür Yardımcısı vb. unvanlarda çalışabilirler. Üniversitede bu alanda bilimsel araştırma yaparak; Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanlarına kadar yükselebilirler.

Meteoroloji Mühendisi,, Meteoroloji Mühendisi hakkında, Meteoroloji Mühendisi ile ilgili bilgi, Meteoroloji Mühendisi mesleği, Meteoroloji Mühendisi nasıl olunur, Meteoroloji Mühendisi olmak için, Meteoroloji Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Meteoroloji Mühendisi özellikleri, Meteoroloji Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim