Hakkında Bilgi

Mimarlık Hakkında Bilgi

Mimarlık Hakkında Bilgi
Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir.

Mimarın Görevi
Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için;
- Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler,
- Planlama kavramlarını binaya ve çizimleri tüm planlamaya dönüştürebilmek için gerekli
endüstri, organizasyon, tüzük ve usuller doğrultusunda çalışır.
- Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir,
- Bir proje tasarısı için araştırma metotlarını kullanarak özet bilgi hazırlar,
- Bina tasarımı ile ilgili yapısal tasarım, inşaata ait ve mühendislik ile ilgili problemleri çözümler,
- Binanın planını çizer,
- Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar,
- Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler,
- Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer,
- Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler,
- Binalarda değişiklik veya onarım için plan yapar.

Mimarların Kullandığı Aletler
- Çalışma masası,
- Aydınger kağıdı,
- T Cetveli, gönye gibi diğer çizim aletleri,
- Kırtasiye malzemeleri,
- Maket yapmak için çeşitli malzemeler,
- Bilgisayar vb..

Mimarın Özellikleri
Mimar olmak isteyenlerin;
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
- Görsel sanatlara ilgili,
- Yaratıcı, estetik görüş sahibi,
- Başkalarını etkileyebilen,
- Yeniliklere ve eleştiriye açık,
- Dikkatli ve titiz,
- Masraf kalemleri ve bina mevzuatı kısıtlamaları içerisinde binayı kullananların
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarım becerisine sahip,
- Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatlar bilgisine sahip,
- Binaların içlerini iklim koşullarına karşı koruyabilme ve konforunu sağlayabilmek üzere binaların fiziksel sorunları, teknolojiler ve işlevleri konusunda yeterli bilgiye sahip,
- Mimarlık mesleğini, mimarın toplum içerisindeki rolünü anlayabilmeleri ve toplumsal
faktörleri dikkate alan özet bilgiler hazırlayabilme becerisine sahip kimseler olmaları
gerekir.

Mimarların çalışma alanları
Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışma genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir
ortamda ayakta yürütülür. Etüd çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında
ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedir.

Mimarlık Okulları
Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Mühendislik Fakülteleri, Mühendislik-
Mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümlerinde verilmektedir.
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi.Müh.Mimarlık Fakültesi. (Bolu)
- Anadolu Üniversitesi Müh.Mimarlık Fakültesi. (Eskişehir)
- Bahçeşehir Üniversitesi Müh.Mimarlık Fakültesi. (İstanbul)
- Balıkesir Üniversitesi Müh.Mimarlık Fakültesi
- Beykent Üniversitesi Müh.Mimarlık Fakültesi İstanbul)
- Bozok Üniversitesi.Müh.Mimarlık Fakültesi. (Yozgat)
- Çukurova Üniversitesi.Müh.Mimarlık Fakültesi. (Adana)
- Dicle Üniversitesi.Müh.Mimarlık Fakültesi. (Diyarbakır)
- Doğuş Üniversitesi .Müh.Mimarlık Fakültesi. (İstanbul)
- Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. (İzmir)
- Erciyes Üniversitesi. Mimarlık Fakültesi.(Kayseri)
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.Müh.Mimarlık Fakültesi.
- Gazi Üniversitesi.Müh.Mimarlık Fakültesi. (Ankara)
- Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü
- Haliç Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi. (İstanbul)
- İstanbul Aydın Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi.
- İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.
- İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,
- İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü
- Karabük Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Kocaeli Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi
- Maltepe Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi
- Mardin Artuklu Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi
- Mersin Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi
- Mimar Sinan Üniversitesi Güzel sanatlar Üniversitesi (İstanbul)
- ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Ankara)
- Selçuk Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi (Konya),
- Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
- Trakya Üniversitesi (Edirne)
- Uludağ Üniversitesi (Bursa)
- Yaşar Üniversitesi (İzmir)
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)

Mimarlık okumak için
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Mimarlık”
lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda
“ Mimarlık” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek
gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen
Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS
sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun
olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle
yerleştirilmektedirler.

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden
adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

Eser Koruma, İç Mekan Koruma ve Yenileme, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Doğal Taş
Dekorasyonu, Mimari Restorasyon, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Yapı
Ressamlığı ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Mimarlık” programına dikey geçiş
yapabilirler.

Mimarlık okulu kaç yıllıktır
Eğitim süresi asgari 4 yıldır.
Eğitimin ilk yılında genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, plan çizimine dayalı daha kapsamlı ve ileri düzeyde mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ders programı aşağıda yer almaktadır.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ders programı ve ders
içeriklerinin fotokopileri ektedir.

Mimarlık eğitimi süresince bölüm öğrencilerine mimarlık tarihi ve teorileri, mimarlıkla ilgili sanat, teknolojiler ve beşeri bilimler, kentsel planlama ve planlama süreci hakkında yeterli bilgi ve becerilere sahip olmalarına yönelik dersler verilmektedir.

ODTÜ LİSANS DERS PROGRAMI:
Birinci Dönem: Temel Tasarım, Grafik Anlatım, Mimarlığa Giriş, Bina Bilgisine
Giriş, Matematiğe Giriş, İngilizce,

İkinci Dönem: Mimari Tasarıma Giriş, Grafik Anlatım, Mimarlığa Giriş, Mimari Röleve,
Genel Matematik, İngilizce, Yapı ve Topografya Stajı,

Üçüncü Dönem: Mimari Tasarım I, Mimarlık Tarihi I, Statik, Malzeme ve Yapı Bileşenleri,
Çevre Etmenlerine Giriş, Peyzaj Tasarım,

Dördüncü Dönem: Mimari Tasarım II, Mimarlık Tarihi II, Malzeme Mekaniği, Yapı
Bileşenleri ve Kaplama Malzemeleri, Enerji Yetkin Bina Sistemler Tasarımı, Peyzaj
Tasarımı, Şantiye veya Arkeolojik Kazı Stajı,

Beşinci Dönem: Mimari Tasarım III, Kent Planlaması ve Kentsel Tasarım İlkeleri,
Mimarlık Tarihi III, Strüktürlerin Davranış ve Analizi I, Detay Bilgisi, Çevre Kontrol
Sistemleri I,

Altıncı Dönem: Mimari Tasarım IV, Kent Planlaması Stüdyosu, Strüktürlerin Davranış ve
Analizi II, Detay Bilgisi, Tesisat Bilgisi, Seçmeli Ders, Mimari Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı,

Yedinci Dönem: Mimari Tasarım V, Strüktürel Tasarım I, Seçmeli Ders,
Sekizinci Dönem: Mimari Tasarım VI, Strüktürel Tasarım VI, Mesleki Uygulama
Stüdyosu, Seçmeli Ders.

Mimarlık Diploması
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Mimar” Lisans Diploması ve "Mimar" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde İnşaat Teknolojisi alanının Mimari Yapı Teknik
Ressamlığı, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı, PVC
Doğrama İmalat ve Montacılığı, Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık, Yapı Yüzey
kaplamacılığı, Yapı Dekorasyonculuğu, Yapı Yalıtımcılığı, Yapı Duvarcılığı, Restrasyon,
İç Mekan Teknik Ressamlığı, Y Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı, Çelik Yapı
Teknik Ressamlığı Dallarının alan ortak ve dal derslerini vererek öğretmenlik
yapabilirler.

- Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında
çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, İller Bankası,
Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro
açabilirler.

- Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.

- Ülkemizde mimarlık fakültelerini bitiren kişiler hemen mesleğe başlayıp, büro
açabilmektedirler. Oysa çoğu Avrupa ülkesinde mezun olduktan sonra yetkili olarak
çalışabilmek için tecrübeli bir kişinin yanında belirli bir süre çalışma şartı
aranmaktadır. İleriki yıllarda böyle bir zorunluluk getirilebilir.

- Piyasada her zaman için tecrübeli, nitelikli mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.

BENZER MESLEKLER
- İç Mimar,
- Peyzaj Mimarı,
- Şehir Plancısı.

Kaynak: İşkur

Mimar, Mimarlık, Mimar ne yapar, Mimarlık Mesleği, Mimarlık Mesleği, Mimarlık Mesleğinin Özellikleri, Mimarlık Mesleği Hakkında Bilgi, Mimar Mesleği, Mimar hakkında, Mimar ile ilgili bilgi, Mimarlık ile ilgili bilgi, Mimarlık hakkında bilgi, Mimarın Özellikleri, Mimar olmak için, Mimar nasıl olunur, Mimar olmak için hangi okulu okumalı, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri, polis meslek
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim