Hakkında Bilgi

Mozaikçi Hakkında Bilgi

Mozaikçi Hakkında Bilgi
Mozaikçi Görevleri
Mozaikçi, çalışma yapacağı alanla ilgili aşağıdaki ön hazırlıkları yapar. Çalışma yapacağı alanın iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerini alır, Çalışacağı alanın metrajını çıkarır, Kullanacağı malzemelerin miktarını belirleyerek, malzeme teminini yapar, Kullanacağı araç gereçlerinin kontrolünü, gerekiyorsa bakımını yapar, İş programını yaparak çalışmasına başlar, Mozaik dökülecek alanın ön hazırlıklarını yapar, Terazi kodlarını alarak, gerekli yerlere çivi, çıta vb. şeyleri çakar, Tesviye betonu atılacak yerler var ise, tesviye betonunu atar, Mozaik atacağı alana göre ( zemin, merdiven, süpürgelik vb.) kalıpları hazırlar ve monte eder, Zeminin şerbetleme işini yapar, Mozaik harcını hazırlar ve atar, Mozaik atılan yer belirli bir süre kuruduktan sonra, kalıpları düzgün bir şekilde söker, silim motoru ile silme işini yapar, silim yapılan mozaikli alanı yıkar.

Mozaikçi Kullanılan Malzemeler
Asansör veya gırgır, betonyer (harç karma makinesi), çekiç, çırpı ipi, devir malası, el arabası, eldiven, emniyet kemeri, fırça, gönye, hortum terazisi, iş ayakkabısı, keser, keski, koruyucu gözlük, kürek, mala (çelik, tahta), mastar, metre, murç, sıva küreği, silim motoru, spiral motoru, su bidonu, su hortumu, su terazisi, süpürge, testere, çimento, çivi, kum, mozaik, silim zımparası, su tahta, talaş, toz boya yağ v.b. malzemeler kullanılır.

Mozaikçi Özellikleri
Mozaikçi olmak isteyenlerin; Bedenen sağlam, görsel yeteneğe sahip, Ayrıntıları algılayabilen, en az dört işlemi yapabilen (metraj çıkarabilme gibi) el becerisine sahip, göz-el eşgüdümü sağlayabilen, sorumluluk sahibi ve dikkatli, rutin işlerde uzun süre çalışmaktan hoşlanan, ekip çalışmasına yatkın kimseler olması gerekir.

Mozaikçi Çalışma Alanları
Mozaikçi inşaat alanındaki firmalarda veya bağımsız çalışabilir. Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve büyük şehirlere sürekli göç artışı nedeniyle şehirleşme ve kentleşmenin beraberinde inşaata olan ihtiyacı da getirmiştir. İnşaat alanlarının genişlemesiyle mozaikçilerin iş bulma olanakları da artmaktadır. Teknolojik gelişmeler bu mesleği de doğrudan etkilemekte ve verimliliği artırmaktadır. Teknolojik yenilikler sonucu ortaya çıkan yeni malzeme, alet ve makine kullanımının bilinçli bir şekilde çalışanlara aktarılması ve eğitim yoluyla niteliklerinin yükseltilmesi giderek önem kazanmaktadır. Son yıllarda Türk iş adamlarının yurt dışında almış oldukları inşaat işlerinde kalifiyeli elemana olan ihtiyaçlar artmıştır. Bütün bu gelişmeler belge sahibi (Sertifika, Bonservis) mozaikçilerin yurt dışında da iş bulmalarını olanaklı hale getirmiştir. Yine son yıllarda ülkemizde TOKİ (Toplu Konut İdaresi)’ nin yürütmüş olduğu projelerle inşaat sektöründeki artışta da mozaikçilere iş imkânları açılmıştır. Ayrıca bu meslekte edinilen bilgi ve beceriler fayans, seramik ve karo döşemeciliğinde, hazır malzemeli döküm/kalıp ve silim işlerinde, karo mozaik imalatçılığında, beton parke döşemeciliğinde ve sıvacılıkta kullanılabilmektedir.

Mozaikçi Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda halk eğitim merkezlerinde verilmektedir. Mesleki eğitim merkezlerinde sıvacılık eğitim programında ve endüstri meslek liselerinin “Yapı “ bölümlerinde ders olarak verilmektedir. Ayrıca usta-çırak ilişkisi içerisinde de meslek öğrenilebilmektedir.

Mozaikçi Meslekte İlerleme
Büyük inşaat firmalarında çalışanlar çeşitli kurs ve etkinliklere katılarak oralardan almış oldukları katılım belgeleri ile işyerlerinde usta, ustabaşı olabilirler. Ayrıca mesleki deneyimin artması sonucu isim yapma ve kendi işyerini açmak şeklinde gerçekleşebilir.

Mozaikçi, Mozaikçi hakkında, Mozaikçi ile ilgili bilgi, Mozaikçi mesleği, Mozaikçi nasıl olunur, Mozaikçi olmak için, Mozaikçi olmak için hangi okulu okunmalı, Mozaikçinin özellikleri , Mozaikçi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim