Hakkında Bilgi

Müfettiş Hakkında Bilgi

Müfettiş Hakkında Bilgi
Müfettiş Görevleri
Müfettişler Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile aldıkları görevlerini çalıştıkları kurumun en üst amiri adına yaparlar. Görevler şunlardır; Merkez ve taşra birimlerinin bütün iş ve işlemlerinin, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlara göre uygulanıp uygulanmadığını teftiş programına göre inceler ve denetler, Merkez ve taşra birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince soruşturma yapar, İşlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve memurların çalışmalarından daha çok faydalanılması için alınması gerekli tedbirleri belirler, Teftiş sırasında tespit ettiği her türlü yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken konularda kendiliğinden soruşturma başlatır, İlgililer hakkında yetkili makamın onayı üzerine soruşturmaya başlar, iş ilişkisinde bulunan diğer resmi ve özel işyerleriyle ilgili evrak, dosya ve belgelerin doğruluğunu inceler, ihtiyaç duyulması halinde soruşturmayla ilgili bilirkişilerden görüş alır. Her teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda eleştiri, düşünce ve önerilerini gerekçeleri ile rapora kaydeder ve Teftiş Kurulu Başkanlığına verir.

Müfettiş Kullanılan Malzemeler
Mesleki kitaplar, Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar, Bilgisayar, hesap makinesi, Telefon, faks gibi iletişim araçları, Müfettişlik mühür ve beratı.

Müfettiş Özellikleri
Müfettiş olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Sözel ve sayısal yeteneği yüksek, Derinliğine araştırma ve inceleme yapabilen, Analitik düşünebilen, her türlü iklim ve koşullarda görev yapabilecek ve seyahat edebilecek beden ve ruh sağlığına sahip, Objektif, kararlı, dürüst ve cesur, Temsil yeteneğine sahip, Gizlilik prensibine bağlı ve sır saklayabilen kişiler olmaları gerekmektedir. Müfettişler genel olarak kapalı büro ortamında çalışırlar. Ancak gerekli olduğunda seyahat ederler, görev mahalleri dışında uzun süre kalabilirler ve değişik ortamlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yaparlar. Görevleri sırasında değişik unvanlardaki çalışanlarla iletişim kurarlar.

Müfettiş Okulu
Mesleğe girebilmek için genellikle üniversitelerin hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari fakültelerin ilgili bölümleri ile bazı kurumların görev alanlarına bağlı olarak Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya, İnşaat Mühendisliği vb. bölümleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakültelerden olmak gerekir.

Müfettiş Diploma
Müfettiş yardımcısı olabilmek için şart koşulan lisans programlarından mezun olanlar, yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda “Müfettiş Yardımcısı” olarak göreve başlarlar. Müfettiş Yardımcılığı görevinde öngörülen süre kadar çalışıp yeterlilik sınavında başarılı olmaları durumunda müfettiş olarak atanırlar.

Müfettiş Meslekte İlerleme
Meslek mensupları; Müfettiş, başmüfettiş olarak ilerleme yapabilir, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Genel Müdür vb. üst düzey yöneticilik görevlerine atanabilirler.

Müfettiş,, Müfettiş hakkında, Müfettiş ile ilgili bilgi, Müfettiş mesleği, Müfettiş nasıl olunur, Müfettiş olmak için, Müfettiş olmak için hangi okulu okumalı, Müfettiş özellikleri, Müfettiş ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim