Hakkında Bilgi

Müzik Öğretmeni Hakkında Bilgi

Müzik Öğretmeni Hakkında Bilgi
Müzik Öğretmeni Görevleri
Müzik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Müzik öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Müzik Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri. Piyano, org, keman, saz, klasik gitar, flüt, mandolin, ney gibi müzik aletlerini kullanabilir.

Müzik Öğretmeni Özellikleri
Müzik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Müzik öğretmeni olmak isteyenlerin; Gelişmeye elverişli bir müzik kulağına sahip, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Müzik Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi Müzik Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Müzik Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilere, müzik alanında kurumsal ve uygulamalı çeşitli derslerin yanı sıra, ortak dersler ve öğretmenlik formasyonu dersleri verilmektedir.

Müzik Öğretmeni Diploma
Müzik Öğretmenliği programı eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Müzik Öğretmenliği” lisans diploması ve “Müzik Öğretmeni” unvanı verilir.

Müzik Öğretmeni Çalışma Alanları
Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümünü bitirenler MEB’na bağlı okullarda (ilköğretim okulları, lise ve dengi okullar, anadolu güzel sanatlar lisesi vb.) müzik alanında öğretmen olarak çalışırlar. Müzik Öğretmenleri; Müzik, Sanat Etkinlikleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Alanı ile İlgili Dersleri, Diğer Alanların Müzik Alanı ile İlgili Dersleri verirler. Günümüzde, giderek her meslekte branşlaşmaya gidildiğinden, Müzik Öğretmenliği'nde de, önümüzdeki yıllarda, her dal için özel eğitim almış (Uzmanlaşmış) kişilere gereksinim duyulabilecektir. Müzik aletini kullanmayı öğreten kişi, o konunun uzmanı olabilecektir
(Örneğin: Kanun Öğretmenliği, Keman Öğretmenliği, Piyano Öğretmenliği vb.) Müzik öğretmenleri ayrıca müzik yeteneğini geliştirmek isteyen kişilere özel dersler verebilirler.

Müzik Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir. Ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Müzik Öğretmeni, Müzik Öğretmeni hakkında, Müzik Öğretmeniile ilgili bilgi, Müzik Öğretmenimesleği, Müzik Öğretmeni nasıl olunur, Müzik Öğretmeni olmak için, Müzik Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Müzik Öğretmeni özellikleri, Müzik Öğretmenine yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim