Hakkında Bilgi

Noter Hakkında Bilgi

Noter Hakkında Bilgi
Noter Görevleri
Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar, Alım-satım sözleşmesi yapar, Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar, Yapılan işlemlerin asıllarından veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp verir, Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir, Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder, Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doğruluğunu onaylar, Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.

Noter Kullanılan Malzemeler
Resmi mühür, Resmi kaşeler, Daktilo, bilgisayar, Büro malzemeleri.

Noter Özellikleri
Noter olmak isteyenlerin; Sağlam bir mantığa, Yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, Yasal değişiklikleri izleyebilen, İnsanlarla iletişim kurmayı ve yardım etmeyi seven kimseler olması gerekir.

Noter Okulu
Meslek için gereken ön eğitim Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.

Noter Okulu Kaç Yıllıktır
Hukuk Fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır.

Noter Diploma
Noterlik stajını başarıyla tamamlayanlar "Noterlik Belgesi" alırlar ve "Noter” unvanını kazanırlar.

Noter Çalışma Alanları
Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki ilgili işlerini görmeye yetkili olmak üzere, Adalet Bakanlığı'nca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir. Boşalan Noterlikler Resmi Gazete ile mahallinde ilan edilir.Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o yerde, İstanbul ve Ankara’da ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer gazete ve Resmi Gazete’de birer defa ilan olunur. Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşalacak noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi tutulmasından önce ilanı zorunludur. Yapılacak ilanda, boşalan ve üçüncü sınıfa geçirilen noterliğin bir evvelki yıla ait gayrisafi geliri, açılan noterliğin ise emsallerine göre Adalet Bakanlığınca tahmin edilecek gayrisafi ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte başvurmaları gerektiği gösterilir.

Noter Meslekte İlerleme
Noterlikler yılda en az bir kez, Cumhuriyet Savcılığı'nca denetlenir ve denetleme raporları Adalet Bakanlığı'na gönderilir. Noterlikler üç sınıfa ayrılır, bu sınıflamayı, Türkiye Noterler Birliği'nin görüşünü alarak, Adalet Bakanlığı yapar. Sınıflamada, noterliğin yetki çevresindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri temel alınır, genellikle aynı mahkemeye bağlı noterlikler, aynı sınıftan sayılır. Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir, noterliklerin durumunu inceleyerek, yaptığı sınıflamayı Resmi Gazete ile duyurur. Hukuk fakültesini bitirenlerden, Hakim, Savcı ya da Avukat unvanını alanlar Noterlik belgesi olmaya engel halleri yoksa Noterlik Belgesini aldıktan sonra Noterliklere atanma hakkını kazanırlar. İstekli olanlar, noter olmak için Adalet Bakanlığı'na başvururlar. Adalet Bakanlığı, boş olan yerleri ilan eder. Kişilerin ataması, böylelikle yapılabilir. İlk atama 3. sınıf noterliğe yapılır. 2. sınıfa atanmak için en az dört yıl 3. sınıf noterlik yapmak gereklidir. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi 2 yıldır.Noterliğin bir kaynağı da, Hakimlik ve Savcılıktır. Noter yetiştiren ayrı bir okul bulunmamaktadır. Hakim ve Savcılık yapmış olanlar arasından, Noterlik belgesine sahip olanlar istemeleri halinde, noterliğe geçmektedirler.

Noter,, Noter hakkında, Noter ile ilgili bilgi, Noter mesleği, Noter nasıl olunur, Noter olmak için, Noter olmak için hangi okulu okumalı, Noter özellikleri, Noter ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim