Hakkında Bilgi

Nükleer Enerji Mühendisi Hakkında Bilgi

Nükleer Enerji Mühendisi Hakkında Bilgi
Nükleer Enerji Mühendisi Görevleri
Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır, nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar, Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin radyasyondan korunma), Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar.

Nükleer Enerji Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, nükleer santraller ve test laboratuarlarında kullanılan, araştırma reaktörü ölçme cihazları vb. araç-gereç ve ilgili malzemeler, teknik çizim malzemeleri.

Nükleer Enerji Mühendisi Özellikleri
Nükleer enerji mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe, bilimsel meraka sahip, fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı, bedence sağlam, dikkatli, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş, soğukkanlı, çabuk karar verebilen, işbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

Nükleer Enerji Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi ülkemizde sadece Hacettepe Üniversitesi üniversitelerin Mühendislik Fakültesi "Nükleer Enerji Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

Nükleer Enerji Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Nükleer Enerji Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Nükleer Enerji Mühendisi” lisans diploması ve "Nükleer Enerji Mühendisi" unvanı verilir.

Nükleer Enerji Mühendisi Çalışma Alanları
Ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanları araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar (özellikle İngilizce) daha iyi şartlarda ve daha kolay iş bulabilmektedirler. Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarında genellikle türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)'de çalışabilirler. Ülkemizde bu mesleği edinen öğrencilerin bir kısmıda yurt dışında çalışmaktadırlar. Bunların dışında üniversitenin bu bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışma olanağı da vardır.

Nükleer Enerji Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Kamu kurumları ile özel sektörde yöneticilik görevlerine yükselme olanağı vardır.

Nükleer Enerji Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi hakkında, Nükleer Enerji Mühendisi ile ilgili bilgi, Nükleer Enerji Mühendisi mesleği, Nükleer Enerji Mühendisi nasıl olunur, Nükleer Enerji Mühendisi olmak için, Nükleer Enerji Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Nükleer Enerji Mühendisi özellikleri, Nükleer Enerji Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,


farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim