Hakkında Bilgi

Okul Öncesi Öğretmeni Hakkında Bilgi

Okul Öncesi Öğretmeni Hakkında Bilgi
Okul Öncesi Öğretmeni Görevleri
Okul öncesi eğitim ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Okul öncesi öğretmeni, bu program çerçevesinde, çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları, çocukların anlayacağı şekilde, günlük yaşantılarından örneklerle anlatır. (Örneğin, oyun, müzik, hikaye anlatan tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma faaliyetleri, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri geliştirme ve oyuncaklardan yararlanma bunlardan bazılarıdır.) Kalem tutma, oyuncaklarını kullanmayı öğrenme ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur, çocukların ilgi ve yönelişlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır, kendilerine güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlar. Ortak sosyal davranışlarla, çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize eder, çocukların tuvalet, giyinme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırır, Masal, hikaye, bilmece, şarkı, şiir yoluyla dil gelişmelerini sağlar, çocuklar için gözlem dosyaları tutar ve velilerine çocuğun dönem içindeki gelişmesi hakkında bilgi verir, çocukların günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaları için gerekli becerileri kazandırır, çocukların temizlik kurallarına uymalarını sağlamak için bilgi vererek el-yüz yıkama ve diş fırçalama gibi faaliyetlerin alışkanlık haline getirilmesini sağlar, çocukların düzenli beslenmelerine dikkat ederek gerekli önlemleri alır, çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırır, çocukların davranış özelliklerini, gelişmelerini izler ve kanaatlerini gözlem dosyasına işler, günlük yemek listesi ile çocukların uyku saatlerini belirler ve uygular, çocuk bakıcılarının çalışmalarını denetler.

Okul Öncesi Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Hikaye, masal, boyama ve eğitim kitapları, eğitici (logo) oyuncaklar, seramik malzemeleri, kağıt ve kartonlar, resim defterleri, el işi kağıtları, zeka geliştirici test kitapları, toplar ve balonlar, kavram geliştirici oyuncaklar, müzik aletleri, TV-video vb.

Okul Öncesi Öğretmeni Özellikleri
Okul öncesi öğretmeni olmak isteyenlerin; Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan, çocukların duygularını anlayabilen, öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Okul Öncesi Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin "Okul Öncesi Öğretmenliği" bölümümde verilmektedir. Daha önceki yıllarda “Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği” adı altında da mezun vermiştir. Ayrıca; Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

Okul Öncesi Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Okul Öncesi Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlara göre Lisans diploması ve “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilir.

Okul Öncesi Öğretmeni Çalışma Alanları
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak, çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler. Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

Okul Öncesi Öğretmeni Meslekte İlerleme
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Lisans eğitiminden sonra üniversitede görev alanlar yüksek lisans yaparak; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent, profesör olabilirler. Kamu kurumlarına bağlı kreşlerde ve özel anaokullarında idareci olabilirler.

Okul Öncesi Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni hakkında, Okul Öncesi Öğretmeni ile ilgili bilgi, Okul Öncesi Öğretmeni mesleği, Okul Öncesi Öğretmeni nasıl olunur, Okul Öncesi Öğretmeni olmak için, Okul Öncesi Öğretmeni olmak için hangi okulu okunmalı, Okul Öncesi Öğretmeninin özellikleri , Okul Öncesi Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim