Hakkında Bilgi

Organik Tarım Teknikeri Hakkında Bilgi

Organik Tarım Teknikeri Hakkında Bilgi
Organik Tarım Teknikeri Görevleri
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürür, Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yapar, Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla gözetim, denetim ve işbirliği içinde bitkisel ve hayvansal üretim yapar, Ekim dikim, bitki koruma, sulama ve hasat işlemlerinin çevreye zararlı kimyasal ve sentetik malzeme ile genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılmasını sağlar, kendi işletmesinden veya yetkilendirilmiş/sertifikalı kuruluşlarca organik olarak üretilmiş ve geliştirilmiş tohum, fidan-fide, ilaç gübre vb. materyalleri kullanır, Bitkilerin hastalıklara karşı korunması ve zararlı/yabancı otlarla mücadele amacıyla; dayanıklı tür ve çeşitlerin üretim seçimini yapar, biyoteknik mücadele yöntemleri uygular, önerilen uygun ekim nöbetini uygular ve şartlara uygun olan toprağı işler, Organik ilaçlama yapar, Sulama işlemlerinin toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmadan sürdürülmesini sağlar, (sulama işlemlerinde atık ve arıtma suyu kullanmamak vb. yöntemlerle.) Hasatta kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik bozulmaya ve kirliliğe yol açıp açmadığını kontrol eder, Ürünü organikliğini bozmayacak şekilde toplar ve ürün toplamada kullanılan materyallerin temizliğini sağlar, Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması, pazarlanması ile ilgili yöntemleri belirler ve uygular.

Organik Tarım Teknikeri Kullanılan Malzemeler
Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler) Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar) İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler ( İlaç ve pulverizatör) Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Ürün toplama ve depolama aletleri, traktör, Hasat ve harman makineleri, Ölçme ve kontrol aletleri, çapa, tohumlar, fidanlar ve aşılar)

Organik Tarım Teknikeri Özellikleri
Organik tarım teknikeri olmak isteyenlerin; Kimya, biyoloji, coğrafya ve ekonomi konularına ilgili, Bitki yetiştirmeye ilgili, Açık havada çalışmaktan hoşlanan, dikkatli, sorumlu ve dışa dönük, inceleme ve araştırmaya meraklı, tertipli çalışabilen, düzenli ve kurallara uygun çalışan, risk alabilen, sorunlara çözüm üretebilen, doğal yaşam ve çevre duyarlılığına sahip, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

Organik Tarım Teknikeri Çalışma Alanları
Organik Tarım Meslek elemanları; tarımsal üretime ilişkin geniş bir mesleki yelpazede çalışma imkanına sahiptir. Bu kapsamda organik tarım işletmelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında yardımcı eleman olarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, tohumculuk, fidancılık, ilaç vb. araştırma merkezlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkanına sahiptirler. Organik tarım ve organik ürün alanı meslek mensuplarının kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri artarak yoğunlaşmakta, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektörü de gelişmektedir. Çevre sağlığı ve insan hakları ile tüketici hakları çerçevesinde organik tarım rağbet gören ve gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir.

Organik Tarım Teknikeri Meslekte İlerleme
“Organik Tarım” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, Bahçe Bitkileri ,Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ,Tarla Bitkileri , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme lisans programlarına ve Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler. dikey geçiş yapabilirler. Organik tarım alanında kendi firmasını kurarak iç ve dış pazarlarda satış yapabilirler. Ayrıca organik tarım alanında kontrol yapan ve sertifika veren yetkili kuruluş olma imkanı vardır.

Organik Tarım Teknikeri, Organik Tarım Teknikeri hakkında, Organik Tarım Teknikeri ile ilgili bilgi, Organik Tarım Teknikeri mesleği, Organik Tarım Teknikeri nasıl olunur, Organik Tarım Teknikeri olmak için, Organik Tarım Teknikeri olmak için hangi okulu okunmalı, Organik Tarım Teknikerinin özellikleri , Organik Tarım Teknikeri ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim