Hakkında Bilgi

Otomativ Öğretmeni Hakkında Bilgi

Otomativ Öğretmeni Hakkında Bilgi
Otomativ Öğretmeni Görevleri
Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Otomotiv öğretmeni öğrencilere; her türlü içten yanmalı motorların, makine sistemlerinin mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması ile onarım programları gibi konularda bilgi ve beceri kazandırır. Otomotiv öğretmeni bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur, kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Otomativ Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, slayt, CD vb) İçten yanmalı motor, makine sistemleri, mekanik ve enerji dönüşüm sistemleri, motor test ünitesi , malzeme test sistemleri (çekme test cihazı, basma test cihazı, yorulma test cihazı)vb.

Otomativ Öğretmeni Özellikleri
Otomotiv öğretmeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eş güdümle kullanabilen, şekil, uzay ilişkilerini görebilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli,titiz, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, girişimci, Mekanik ilgisi olan kimseler olmaları gerekir.

Otomativ Öğretmeni Okulu
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Otomotiv Öğretmenliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle DMeslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Otomotiv Öğretmenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır. Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin “Otomotiv Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

Otomativ Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğim eğitim süresi 4 yıldır.

Otomativ Öğretmeni Diploma
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Otomotiv Öğretmeni” unvanı ve “Otomotiv öğretmeni ” Lisans diploması verilmektedir.

Otomativ Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, vb. okullarda, Gemi makineleri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine alanlarına öğretmen olarak atanmaktadırlar. Otomotivle ilgili çeşitli endüstriyel kuruluşlarda (ör. Renault, Tofaş, Toyota, vb.) ve taşıt servis merkezlerinde teknik eleman ve eğitici olarak çalışabilmektedirler. Kendi işyerlerini açabilirler. Bu alanda yetişen elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle mezunların işsizlik sorunu olmadığı söylenebilir.

Otomativ Öğretmeni Meslekte İlerleme
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.) Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Otomativ Öğretmeni, Otomativ Öğretmeni hakkında, Otomativ Öğretmeni ile ilgili bilgi, Otomativ Öğretmeni mesleği, Otomativ Öğretmeni nasıl olunur, Otomativ Öğretmeni olmak için, Otomativ Öğretmeni olmak için hangi okulu okunmalı, Otomativ Öğretmeninin özellikleri , Otomativ Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim