Hakkında Bilgi

Pamuk Eksperi Hakkında Bilgi

Pamuk Eksperi Hakkında Bilgi
Pamuk Eksperi Görevleri
Pamuk balyalarından usulüne uygun olarak numune alır, alınan numuneleri renk ayrımı, yabancı madde olup olmadığı ve çırçırlama durumu gibi yönlerden sınıflandırır, Pamuğun özelliklerini belirler (incelik, olgunluk, kıvrım sayısı, elastikiyet, boya tutma, nem derecesi kabiliyeti vb.), incelediği pamuk hakkında ekspertiz raporu hazırlar, dış ülkelere satılacak pamuklarda, bekletildiği süre içerisinde ve nakilleri sırasında özelliklerini kaybedip kaybetmediğine, ambalajları ile resmi marka ve işaretlerinin bozulup bozulmadığına, ihracatçı tarafından beyan edilen hususların balyalar üzerinde gösterilen resmi marka ve işaretlere uygun olup olmadığına bakar, uygun olanlara ihraç kontrol belgesi verir, uygun olmayanlara ise durumu bir tutanakla tespit ederek mal sahibine bilgi verir ve gereğinin yapılması için de üst makamlara durumu iletir.

Pamuk Eksperi Kullanılan Malzemeler
Mikroner cihazı, Fibrograf cihazı, Damgalama malzemeleri, Resmi mühür ve kaşeler, makas, pense, çekiç, tornavida, çakı vb.

Pamuk Eksperi Özellikleri
Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikeri olmak isteyenlerin; Tarımsal ve endüstriyel üretim faaliyetlerinden hoşlanan, temel bilimler yanında Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji gibi sosyal bilimlere ilgi duyan, düşüncelerini başkalarına etkili bir şekilde aktarabilen, başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme gücüne sahip, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.

Pamuk Eksperi Okulu
Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Pamuk Eksperliği ve İplikçilik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Tekstil Teknolojisi” olarak değişmesi nedeniyle, “Pamuk Eksperliği ve İplikçilik” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Pamuk Eksperliği ve İplikçilik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Pamuk Eksperi Okulu Kaç Yıllıktır
Bu programın eğitim süresi 2 yıldır.

Pamuk Eksperi Diploma
Eğitim sonunda mezun olanlara “Ön Lisans Diploması” ve “Pamuk Eksperliği ve İplikçilik Teknikeri” unvanı verilir.

Pamuk Eksperi Çalışma Alanları
Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikerleri çırçırlama ve prese işletmelerinde, pamuklu dokuma sanayiinde pamuk depolarında ve pamuk ihracatı ve ithalatı yapan işletmelerde çalışabilirler. Pamuk üretimi, tüketimi ve ihracatının artması pamuk eksperlerine olan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Gelecekte de ülke ekonomisinde önemli konuma sahip olacağına kesin gözüyle bakılan pamuk ve pamuktan elde edilen ürünlerin, kaliteli olması ve dış pazarlarda satılabilmesi için kontrol mekanizmasının iyi çalıştırılması gerekecektir. Bunu sağlamak için nitelik ve nicelik olarak daha fazla pamuk eksperine ihtiyaç duyulacaktır.

Pamuk Eksperi Meslekte İlerleme
Pamuk eksperi ve iplikçilik teknikeri zaman içerisinde eğitim seviyeleri ve mesleki tecrübelerine dayalı olarak baş eksper, müdür yardımcısı, müdür olarak meslekte ilerleyebilirler. Pamuk eksperliği ve iplikçilik ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Terbiye Öğretmenliği, Tekstil Mühendisliği ve Tekstil ve Açık öğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler.

Pamuk Eksperi, Pamuk Eksperi hakkında, Pamuk Eksperi ile ilgili bilgi, Pamuk Eksperi mesleği, Pamuk Eksperi nasıl olunur, Pamuk Eksperi olmak için, Pamuk Eksperi olmak için hangi okulu okunmalı, Pamuk Eksperinin özellikleri , Pamuk Eksperi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim