Hakkında Bilgi

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Hakkında Bilgi

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Hakkında Bilgi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Görevleri
Petrol ve doğalgazın nerelerde ve ne miktarda bulunduğunu saptamaya çalışır, Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik numuneler üzerinde araştırmalar yapar, elde edilen verileri değerlendirir, Sondaj için kullanılacak araç ve gereçleri saptar, Sondaj faaliyetlerinin ekonomik, emniyetli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve sondaj faaliyetlerini denetler, Petrol ve doğalgaz çıkarılması metotlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapar, Isıl yöntemlerini ve kimyasal yöntemleri kullanarak üretimi gerçekleştirir, Akıcılığı çok düşük olan ağır petrol rezervlerinin, sıcak su vererek veya yerinde yakma yöntemiyle akıcılığını artırır, Kimyasal yöntemleri kullanarak, petrolün içindeki karbondioksit gazını basınç altında karıştırıp üretilmeyen petrol yüzdesini azaltır, Ham petrol ve doğalgazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlar, depolanmasını ve nakledilmesini denetler.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Sondaj makineleri, çeşitli borular, değişik killerden yapılmış sondaj çamurları, Çimento ve çimento karışımları, Sondaj kurtarma aletleri, Çizim, hesaplama ve ölçüm için gerekli malzemeler.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Özellikleri
Petrol ve doğalgaz mühendisi olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme gücüne sahip, bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen, bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan, mantıklı ve tedbirli, tertipli ve düzenli çalışan, ayrıntılara dikkat eden, iyi gözlem yapabilen, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
bölümünde verilmektedir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleki eğitim liseden sonra 4 yıl lisans düzeyindedir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Petrol ve Doğalgaz Mühendisi” lisans diploması ve “Petrol Doğalgaz Mühendisi" unvanı verilir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Çalışma Alanları
Ülkemizde petrol mühendisliği, çalışma alanı kısıtlı bir meslektir. Petrol rezervlerinin ve rafinerilerinin belli bölgelerde ve az sayıda oluşu iş bulma olanağını da zorlaştırmaktadır. Yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının araştırılmasının maliyeti çok fazla olduğundan
bu konuda çalışmalar yeterli değildir. Ancak ülkemizde petrol ve doğalgaz mühendisi yetiştiren eğitim kurumlarının fazla olmaması ve halen mesleki eğitim veren iki üniversitedeki bölümlerin kontenjanlarının da diğer mühendislik bölümlerine göre oldukça düşük olması, bu bölüm mezunlarının iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Çalışma alanı fazla olmasa da, bu konuda araştırmalar yapacak bilim adamlarına ihtiyaç vardır. Petrol ve doğalgaz mühendisleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bağlı şirketlerinde, Maden Tetkik Arama, Devlet Su İşleri, BOTAŞ ve yabancı şirketlerde çalışabilirler.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Meslekte İlerleme
“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. Çalıştığı kuruluş veya şirkette üst düzey yöneticiliğe kadar yükselebilir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi hakkında, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi ile ilgili bilgi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi mesleği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi nasıl olunur, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi olmak için, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi olmak için hangi okulu okunmalı, Petrol ve Doğalgaz Mühendisinin özellikleri, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim