Hakkında Bilgi

Peyzaj Bahçıvanı Hakkında Bilgi

Peyzaj Bahçıvanı Hakkında Bilgi
Peyzaj Bahçıvanı Görevleri
Toprağı ekim ve dikime hazırlar. Topraktan yabancı bitki ve malzemeyi temizler, bitki ve tohumu hazırlar, bitkilerin dikim yerlerini işaretler, bitki ve tohumların dikimini yapar, Toprağı belleyerek, toprağa doğal ve kimyasal katkı maddeleri ilave eder, belli zamanlarda bitkileri havalandırır. Ağaç ve güllerde budama zamanını belirler, budama alet ve malzemelerini hazırlar, budama işlemi yapar, aşı türüne karar verir, aşılama yapar, ilaçlama ve gübreleme yapar, sulama ekipmanını hazırlar, el veya mekanik sulama (yağmurlama) yapar, çimleri diker, biçer, kullanılan aletlerin basit bakım ve onarımını yapar.

Peyzaj Bahçıvanı Kullanılan Malzemeler
Tırmık, bel, aşı bıçağı, Budama makası, çim biçme makinesi, sulama aletleri, keser, testere, ağaç ve çiçek tohumları, gübreler, tohumlar, aşı macunu, motorlu testere, kürek, kova, mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

Peyzaj Bahçıvanı Özellikleri
Peyzaj Bahçıvanı olmak isteyenlerin; Bitki yetiştirme ve bakımı ile ilgili faaliyetlere ilgili, görsel yeteneğe sahip, coğrafi olaylara, özellikle iklim ve toprağa ilgisi olan, bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip, planlı ve organize çalışmaktan hoşlanan, sabırlı, dikkatli ve titiz çalışan, zamanı iyi kullanabilen, açık yerlerde çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Peyzaj Bahçıvanı Çalışma Alanları
Günümüzde kentleşmenin yaygınlaşması, yeşil alanlara olan gereksinimi artırmıştır. Öte yandan gerek belirli merkezlerde iskân izni için bahçe düzenleme zorunluluğu aranması, gerekse bazı kamu ve özel kurum / kuruluşların özendirmesine bağlı olarak bahçe düzenlemeye olan ilgi giderek yaygınlaşmaktadır. Sera teknolojisindeki yenilikler sonucunda sera sayısı büyük bir hızla artmakta, bu ise ürünlerin çeşitlenmesine ve kalitelerinde artışa neden olmaktadır. Kesme çiçek, yabani köklü ve soğanlı bitki ihracatında önemli miktarda artış sağlanmıştır. Peyzaj mimarlarıyla işbirliği içerisinde yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Peyzaj Bahçıvanlığı ile uğraşanlar çoğalırken bir yandan da nitelikli eleman sıkıntısı çekilmektedir. Peyzaj Bahçıvanlığının yakın bir gelecekte çim bakımı, budama, aşılama, sulama, gübreleme ve ilaçlama bahçıvanlığı gibi uzmanlık alanlarına ayrılması ve teknik danışmanlık sisteminin gelişmesi yönünde bir eğilim gözlenmektedir. Golf, futbol vb. sportif çim sahaların yaygınlaşması ve giderek artan çevre bilincinin bu mesleğe olan talebi artıracağı düşünülmektedir. El becerisinin yoğun olarak kullanıldığı bu meslekte uzmanlaşmanın yanı sıra zamanla makine ve ekipman kullanımının artması söz konusudur.

Peyzaj Bahçıvanı Okulu
Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ve Anadolu teknik liselerinin “Bahçecilik” alanı “Peyzaj Bahçıvanı” dalında verilmektedir. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce halk eğitim merkezlerinde bu mesleğe ait kurslar düzenlenmektedir. İllerde belediyeler tarafından Peyzaj Bahçıvanı yetiştirmek amacıyla kısa süreli kurslar düzenlenmektedir.

Peyzaj Bahçıvanı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin ortaöğretimde süresi 4 yıldır.

Peyzaj Bahçıvanı Meslekte İlerleme
Kamuda çalışanlar mesleklerinde gösterdikleri performansa bağlı olarak sera sorumlusu olabilmektedirler. Ayrıca peyzaj mimarlarının yanında çevre düzenleme çalışmalarında yardımcı eleman olarak çalışabilmektedirler. Meslek liselerinin “Bahçecilik” alanından mezun olanlar “Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi, Arıcılık, Bağcılık, Bahçe Tarımı, Bitki Koruma, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği, Et ve Ürünleri Teknolojisi, Fındık Eksperliği, İpek Böcekçiliği, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Mantarcılık, Ormancılık ve Orman Ürünleri Organik Tarım, Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Pazarlama, Peyzaj ve Çevre Tasarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Sebze Üretimi, Seracılık, Subtropik İklim Bitkileri, Sulama Teknolojisi, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Şarap Üretim Teknolojisi, Tarım, Tarım Makineleri, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi, Tarla Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi, Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi” bölümlerine sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP), mezuniyet yılları ve okul türleri dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Ön lisans eğitimini tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavına (DGS) girip başarılı oldukları takdirde eğitimlerini lisans düzeyine çıkarabilirler.

Peyzaj Bahçıvanı, Peyzaj Bahçıvanı hakkında, Peyzaj Bahçıvanı ile ilgili bilgi, Peyzaj Bahçıvanı mesleği, Peyzaj Bahçıvanı nasıl olunur, Peyzaj Bahçıvanı olmak için, Peyzaj Bahçıvanı olmak için hangi okulu okunmalı, Peyzaj Bahçıvanının özellikleri, Peyzaj Bahçıvanı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim