Hakkında Bilgi

Peyzaj Mimarı Hakkında Bilgi

Peyzaj Mimarı Hakkında Bilgi
Peyzaj Mimarı Görevleri
Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar, Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar, Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir.

Peyzaj Mimarı Kullanılan Malzmeler
Bilgisayar, çizim araç-gereçleri, Arazi ölçüm aletleri, toprak işleme ve tesviye araçları.

Peyzaj Mimarı Özellikleri
Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin; Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine, estetik görüşe sahip, yaratıcı, olaylara geniş açıyla yaklaşma ve değişikliklere uyum sağlama özelliğine sahip, Çevre sanat, kültür olaylarına duyarlı, doğayı seven iyi bir gözlemci
kimseler olmaları gerekir.

Peyzaj Mimarı Okulu
Bu alanda eğitim almak isteyenler üniversitelere bağlı fakültelerin “ Peyzaj Mimarlığı” bölümünde öğrenim görürler

Peyzaj Mimarı Okulu Kaç Yıllıktır
Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim süresi 4 yıldır.

Peyzaj Mimarı Diploma
“Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Peyzaj Mimarı" lisans diploması ve “Peyzaj Mimarı” unvanı verilir.

Peyzaj Mimarı Çalışma Alanları
Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır. Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar. Çevre düzenleme (yeşil alanlar, park ve bahçe, süs bitkileri ....) gibi geniş bir alanda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler. Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar. Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

Peyzaj Mimarı Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Lisans ya da lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler, eğitim birimlerinde öğretim elemanı olarak, Kamu sektöründe uzmanlık, şeflik, müdürlük gibi, özel sektörde ise proje yöneticisi, uzman peyzaj mimarı gibi görev kademelerinde bulunarak mesleklerinde ilerleyebilirler.

Peyzaj Mimarı,, Peyzaj Mimarı hakkında, Peyzaj Mimarı ile ilgili bilgi, Peyzaj Mimarı mesleği, Peyzaj Mimarı nasıl olunur, Peyzaj Mimarı olmak için, Peyzaj Mimarı olmak için hangi okulu okumalı, Peyzaj Mimarı özellikleri, Peyzaj Mimarı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim