Hakkında Bilgi

Radyo Televizyon Program Yapımcısı Hakkında Bilgi

Radyo Televizyon Program Yapımcısı Hakkında Bilgi
Radyo Televizyon Program Yapımcısı Görevleri
Program önerileri hazırlar, bu amaçla gerekli kaynakları (bütçe, malzeme, işgücü) araştırır ilgili birim ve kuruluşlarla bağlantı kurarak gerekli izinleri alır, yapılacak programın konusunu ve süresini belirler, yapımı gerçekleştirilecek program için yapılacak işleri belirler ve iş akışını planlar; yapımda görev alacak personelin görev dağılımını ve iş düzenini belirler, Programda görev alacak konuşmacı ve uzmanları belirler ve bunlarla ön anlaşma yapar, naklen yayınlarda, yayınların programlandığı şekilde aksama olmaksızın gerçekleştirilmesini sağlar, program için gerekli ortamı, sahneyi hazırlatır, programı kaydedecek teknik elemanlarla gerekli bağlantıyı kurar, yayınlanmadan önce programı izler, belirlenen süreye göre ayarlar, yapımı gerçekleştirilen programı, denetlenmesi için bölüm müdürüne teslim eder, denetlenen programın üzerinde yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirir ve programı ilgili birime teslim eder, hazırladığı programın izleyici üzerindeki etkisini araştırır, araştırma sonuçlarından yeni yapımların hazırlanmasında yararlanır.

Radyo Televizyon Program Yapımcısı Kullanılan Malzemeler
Kırtasiye malzemeleri, İletişim araçları (telefon, fax, ....), Bilgisayar.

Radyo Televizyon Program Yapımcısı Okulu
Program Yapımcılığı (prodüktörlük) mesleğiyle ilgili eğitim veren bir örgün eğitim kurumu mevcut değildir. Ancak bünyesinde iletişim veya güzel sanatlar fakültesi bulunan üniversitelerin, radyo, sinema ve televizyon bölümlerinde verilen program doğrultusunda elde edilen formasyonla mezunlar bu görevi yapabilmektedirler.

Radyo Televizyon Program Yapımcısı Okulu Kaç Yıllıktır
Meslek eğitiminde; yıl; Sinema-Televizyon Tekniğine Giriş, Uygarlık ve Sanat Tarihi, Sinema Dili, Dünya Sinema Tarihi, Güzel Sanatlar, Türk Sinema Tarihi, Film Analizine Giriş, yıl; Senaryo-Yönetim, Oyun, Sinema-Televizyon Tekniği, Sinema Dili, Çekim ve Yapım Teknikleri, Sinema Tekniği, Sinemasal Çevre Tasarımı, Film Müziği, Türk Sanat Tarihi, Görüntü Perspektifi, Film Analizi, Televizyon Tekniği, yıl; Uygulama Atölyesi, Sanat ve Sinema, yıl; Diploma Projesi gibi dersler gösterilmektedir. Ayrıca, TRT ve diğer özel yayın kuruluşları prodüktör yardımcısı olarak almış oldukları elemanlara 2,5 aylık bir eğitim uygulayarak temel bilgileri vermektedirler. Eğitim bittikten sonra tecrübeli prodüktörlerin yanında 3 yıl prodüktör yardımcısı olarak çalıştıktan sonra prodüktörlük tezi hazırlanır. Bu tez kabul edilirse prodüktör unvanıyla göreve devam edilir.

Radyo Televizyon Program Yapımcısı Diploma
Fakültelerin Sinema-Televizyon bölümünü başarı ile bitiren öğrencilere "Lisans Diploması" verilir ve bu diplomada öğrenim yapılan ana sanat dalı ve sanat dalı belirtilir.

Radyo Televizyon Program Yapımcısı Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Meslekte ilerleme yaratıcılıkla mümkün olur. Kişi özgün, ilgi çekici programlar hazırladıkça yüksek ücretle çeşitli görevlerde adını duyurma olanağı bulabilir.


Radyo Televizyon Program Yapımcısı, Radyo Televizyon Program Yapımcısı hakkında, Radyo Televizyon Program Yapımcısı ile ilgili bilgi, Radyo Televizyon Program Yapımcısı mesleği, Radyo Televizyon Program Yapımcısı nasıl olunur, Radyo Televizyon Program Yapımcısı olmak için, Radyo Televizyon Program Yapımcısı olmak için hangi okulu okunmalı, Radyo Televizyon Program Yapımcısınin özellikleri, Radyo Televizyon Program Yapımcısı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim