Hakkında Bilgi

Rezervasyon Elemanı Hakkında Bilgi

Rezervasyon Elemanı Hakkında Bilgi
Rezervasyon Elemanı Görevleri
İş öncesi hazırlık yapar, İlgili işletmelerle bağlantıya geçerek rezervasyonun yapılmasını sağlar rezervasyon talep formu düzenler. Müşteri kayıtları tutar. Rezervasyon teyit işlemini yapar. Rezervasyon iptal işlemini yapar. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tespit eder. Raporlama yapar ve değerlendirir. Diğer departmanlar ile koordineli çalışır. Herhangi bir değişiklikte müşteriyi bilgilendirir. Ödemenin şekline göre tahsilât işlemlerini yürütür. Rezervasyonları resepsiyona iletir. Bilgisayar paket programlarını kullanır, yabancı müşterilerle ile iletişim kurar (En az bir yabancı dili iyi derecede konuşur), çalıştığı bölümün yazışma, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapar.

Rezervasyon Elemanı Kullanılan Malzemeler
Rezervasyon formu, rezervasyon defteri ve fişi, reklâm broşürleri, katalog, takvim, konaklama belgesi, kayıt fişleri, bilgisayar, faks, yazıcı, fotokopi makinesi, hesap makinesi, fihrist, saat.

Rezervasyon Elemanı Çalışma Alanları
Bu meslekte iyi eğitim görmüş nitelikli elemanlara gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sayısı ile yetişen eleman sayısı arasında büyük açık bulunmaktadır. Otellerde, konaklama merkezlerinde, misafirhanelerde, tatil köylerinde çalışma alanı oldukça geniştir. Yeni turistik otellerin yapılması da iş alanını genişletmektedir. Turizm bölgelerinde özellikle yaz ve kış turizmine yönelik mevsimlik olarak çalışma olanağı bulunmakla birlikte, iş bulma olanakları bölgesel ve mevsimlik olarak değişim göstermektedir. Türkiye'nin turizm potansiyeli de dikkate alınacak olursa bu açığın daha da büyüyeceği muhakkaktır. Genellikle özel sektörde geniş iş imkânına sahiptirler. Bu meslek daha önceleri yarı zamanlı olarak yapılabilecek bir meslek iken, günümüzde oldukça talep gören bir meslek dalı haline gelmiştir. Kamu sektöründe ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanağı vardır.

Rezervasyon Elemanı Okulu
Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, teknik liseler, anadolu teknik liseleri ve anadolu meslek liselerinin verilmektedir. Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

Rezervasyon Elemanı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin ortaöğretimdeki süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlilikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir.12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Eğitim süresince; ortak dersler: dil ve anlatım, Türk edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, T.C. inkılâp tarihi ve atatürkçülük, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sağlık bilgisi, felsefe, yabancı dil, beden eğitimi, milli güvenlik bilgisi, trafik ve ilk yardım, tanıtım ve yönlendirme. Ortak alan dersleri; bilgi ve iletişim teknolojisi, matematik, mesleki gelişim, konuk ilişkileri, kat hizmetleri, ön büro hizmetleri, seyahat acenteciliği hizmetleri, yabancı dil. dal dersleri: işletmelerde beceri eğitimi, mesleki yabancı dil, 2.yabancı dil, bilgisayarda
rezervasyon, konaklamada bilgisayar, bilgisayarda operasyon, oda hazırlığı, çamaşırhane işlemleri, periyodik hizmetler, seyahat acentelerinde rezervasyon, Türkiye’nin turistik merkezleri, turist rehberliği, tur operasyonu, konuk giriş ve çıkış işlemleri, ön büroda rezervasyon, ön büroda vardiya işlemleri, ön büroda istatistikî raporlar, anadolu kültürü, gün içi hizmetler, konaklama işletmelerinde reklâmasyon, animasyon hizmetleri, dosyalama ve arşivleme.

Rezervasyon Elemanı Meslekte İlerleme
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı Rezervasyon dalından mezun olanlar, aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları, turizm ve konaklama işletmeciliği(Uzaktan Eğitim), turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği(Açık Öğretim), turizm ve otel işletmeciliği(Uzaktan Eğitim), turizm ve seyahat işletmeciliği, host ve hosteslik (Otobüs), otobüs işletmeciliği, otobüs şoförlüğü (Kaptanlık), turizm rehberliği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin konaklama işletmeciliği öğretmenliği, konaklama işletmeciliği (turizm işletmeciliği ve otelcilik YO.), konaklama işletmeciliği (turizm ve otelcilik YO.), konaklama ve turizm işletmeciliği (uygulamalı sosyal bilimler YO.), turist rehberliği(turizm işletmeciliği ve otelcilik YO.), turist rehberliği (turizm ve otelcilik YO.), turizm işletmeciliği(turizm işletmeciliği ve bilişim bilimleri YO), turizm işletmeciliği (uygulamalı bilimler YO), turizm işletmeciliği ve otelcilik (turizm işletmeciliği ve otel. YO), turizm işletmeciliği ve otelcilik (uygulamalı bilimler YO), turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu, turizm ve otel işletmeciliği (uygulamalı teknoloji ve işletmeciliği YO), turizm ve otel işletmeciliği (turizm ve otel işletmeciliği YO.), turizm ve otel işletmeciliği(turizm işletmeciliği ve otel. YO.), turizm ve otel işletmeciliği yüksekokulu, turizm ve otelcilik (turizm işletmeciliği ve otelcilik YO.), turizm ve otelcilik (uygulamalı bilimler YO.), turizm ve otel işletmeciliği(turizm ve otelcilik YO.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Rezervasyon Elemanı , Rezervasyon Elemanı hakkında, Rezervasyon Elemanı ile ilgili bilgi, Rezervasyon Elemanı mesleği, Rezervasyon Elemanı nasıl olunur, Rezervasyon Elemanı olmak için, Rezervasyon Elemanı olmak için hangi okulu okumalı, Rezervasyon Elemanı özellikleri, Rezervasyon Elemanı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,


farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim