Hakkında Bilgi

Sanat Tarihi Öğretmeni Hakkında Bilgi

Sanat Tarihi Öğretmeni Hakkında Bilgi
Sanat Tarihi Öğretmeni Görevleri
Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Sanat tarihi öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Sanat Tarihi Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, Sanat ansiklopedileri, slâyt, projektör, video . Okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

Sanat Tarihi Öğretmeni Özellikleri
Sanat tarihi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Sanat tarihi öğretmeni olmak isteyenlerin; Resim, mimarlık, heykel gibi görsel sanat ürünlerinin özellikleri ve tarihsel gelişimi ile ilgili, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Sanat Tarihi Öğretmeni Okulu
Üniversitelerin eğitim Fakültelerinde ''Sanat Tarihi Öğretmenliği'' bölümü bulunmamaktadır. ''Edebiyat Fakülteleri'' ile ''Fen - Edebiyat Fakülteleri''nin ''Sanat Tarihi Bölümünü” ile “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı” mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Sanat Tarihi Öğretmeni olabilirler.

Sanat Tarihi Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Sanat Tarihi Öğretmeni Diploma
Sanat tarihi eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve ''Sanat Tarihçisi'' unvanı verilir. Mezunlardan Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuranlar '' Sanat Tarihi Öğretmeni'' unvanı ile atanırlar.

Sanat Tarihi Öğretmeni Çalışma Alanları
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sanat Tarihi alanında öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.Sanat Tarihi, İnşaat Teknolojisi Alanı Restorasyon Dal Dersleri ve Modülleri, Müze Eğitimi, Türk Resim Heykel Sanatı,Çağdaş Dünya Sanatı derslerini vermektedirler.

Sanat Tarihi Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Sanat Tarihi Öğretmeni, Sanat Tarihi Öğretmeni hakkında, Sanat Tarihi Öğretmeni ile ilgili bilgi, Sanat Tarihi Öğretmeni mesleği, Sanat Tarihi Öğretmeni nasıl olunur, Sanat Tarihi Öğretmeni olmak için, Sanat Tarihi Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Sanat Tarihi Öğretmeni özellikleri, Sanat Tarihi Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim