Hakkında Bilgi

Sınıf Öğretmeni Hakkında Bilgi

Sınıf Öğretmeni Hakkında Bilgi
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.

Sınıf Öğretmeninin Görevleri
Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

Sınıf Öğretmenliğinde Kullanılan Aletler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

Sınıf öğretmeninin Özellikleri
Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Sınıf Öğretmeninin Çalışma Alanları
Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.

Sınıf Öğretmenliği Okulları
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Sınıf Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Sınıf Öğretmenliği Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Genel Tarih, Genel Coğrafya, Temel Matematik, Temel Kimya, Genel Biyoloji, Müzik Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, İlköğretimde Program ve Geliştirilmesi gibi dersler verilmektedir. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapılmaktadır.
Öğretmen, Sınıf Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni ne yapar, Sınıf Öğretmeni ile ilgili bilgi, Sınıf Öğretmeni Mesleği, Sınıf Öğretmeni nasıl olunur, Sınıf Öğretmeni olmak için, Sınıf Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Sınıf Öğretmeni özellikleri, Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ile ilgili bilgi, Sınıf Öğretmenliği Özellikleri, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim