Hakkında Bilgi

Tarih Öğretmeni Hakkında Bilgi

Tarih Öğretmeni HAkkında Bilgi
Tarih Öğretmeni Görevleri
Tarih konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Tarih öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Tarih Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

Tarih Öğretmeni Özellikleri
Tarih öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Tarih öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği gelişmiş, Tarih ve sosyolojiye ilgi duyan, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Tarih Öğretmeni Okulu
Meslek eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı Eğitim fakültelerinin "Tarih Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

Tarih Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

Tarih Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tarih Öğretmenliği" lisans diploması ve “Tarih Öğretmeni” unvanı verilir

Tarih Öğretmeni Çalışma Alanları
Tarih öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında ve mesleki eğitim merkezlerinde; Tarih alanında öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra dershane ve benzeri kuruluşlarda görev yaparlar. Tarih öğretmenleri; Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Sosyal Bilgiler, Halk Kültürü, Çağdaş Türk ve Dünya, Sosyal Bilimlere Giriş, Sosyal Bilimler, Sosyal Bilim Çalışmaları, Halk Bilim, Antropoloji , Uluslararası İlişkiler derslerini verebilirler. Tarih dersi tüm okulların müfredat programında yer aldığından bu alanda yetişen öğretmenlere duyulan gereksinim giderek artmaktadır.

Tarih Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yaparak öğretim görevlisi, doçent ve profesör olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Tarih Öğretmeni, Tarih Öğretmeni hakkında, Tarih Öğretmeni ile ilgili, Tarih Öğretmeni mesleği, Tarih Öğretmeni nasıl olunur, Tarih Öğretmeni olmak için, Tarih Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Tarih Öğretmeni özellikleri, Tarih Öğretmeni ne yapar,Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim